Hoạt động KHCN

Đọc thêm

Liên tiếp những niên vụ sắn vừa qua, mặc dù tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống bệnh vi-rút khảm lá sắn, nhưng diễn biến của bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn. Các vùng trồng sắn trong tỉnh đều bị nhiễm bệnh, gây thiệt hại về năng suất và chất lượng, dẫn đến giảm thu nhập của người trồng sắn.

Công tác đoàn thể

Đọc thêm

Sáng ngày 22/11/2019, tại Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (số 10 Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm , Hà Nội) Đoàn Thanh niên Viện Di truyền Nông nghiệp kết hợp với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thanh niên với nghiên cứu khoa học năm 2019”.