Ý kiến khoa học của EFSA kết luận đậu tương GM tích hợp bốn sự kiện an toàn như đậu tương không biến đổi gen

Ủy ban của Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) về các sinh vật biến đổi gen (GMO Panel) đã công bố đánh giá về sự an toàn của đậu tương biến đổi gen (GM) MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 với khả năng chống chịu chất diệt cỏ dicamba và glyphosate và khả năng kháng lại côn trùng bộ cánh vảy. Ý kiến ​​khoa học được công bố dựa trên hồ sơ xin phê chuẩn EFSA ‐ GMO ‐ NL ‐ 2016‐128 theo Quy định (EC) số 1829/2003 nhận được từ Cơ quan có thẩm quyền của Hà Lan do Công ty Monsanto đệ trình.

Phạm vi của hồ sơ EFSA ‐ GMO ‐ NL ‐ 2016‐128 xin phê chuẩn cho sử dụng làm thực phẩm và thức ăn, được nhập khẩu và chế biến tại Liên minh châu Âu (EU) của đậu tương kháng sâu và kháng thuốc diệt cỏ biến đổi gen MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788. Hội đồng GMO trước đây đã đánh giá các sự kiện đơn lẻ MON 87751, MON 87701, MON 87708 và MON 89788 và không có mối lo ngại nào về sự an toàn của chúng được xác định. Không có vấn đề an toàn mới nào được xác định bằng các phân tích sinh học cập nhật, cũng như báo cáo của người nộp đơn liên quan đến bốn sự kiện đậu tương đơn lẻ, kể từ khi công bố các ý kiến ​​khoa học tương ứng. Do đó, Hội đồng GMO cho rằng các kết luận trước đây về sự an toàn của các sự kiện đậu tương đơn lẻ vẫn còn hiệu lực.

Hội đồng GMO kết luận rằng đậu tương đa tính trạng cũng an toàn như đậu tương không biến đổi gen và các giống tham chiếu không biến đổi gen được thử nghiệm liên quan đến các tác động tiềm tàng đối với sức khỏe của con người, động vật và môi trường.

Để biết thêm chi tiết, đọc ý kiến khoa học trong EFSA Journal.