Một số thành tựu nổi bật

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI

Giải mã hệ gene các giống lúa chất lượng và chống chịu (hương thơm, chịu mặn, chịu hạn, kháng rầy nâu, bạc lá…); lập bản đồ toàn genom (GWAS);  phát triển các chỉ thị phân tử SNP và ứng dụng trong chọn tạo giống

Viện Di truyền Nông nghiệp là chủ nhân của 1 trong 5 giải thưởng “Thành tựu xuất sắc” được trao bởi IAEA

Ngày 24/9/2014, tổ chức IAEA đã trao giải thưởng “Thành tựu xuất sắc” cho năm đơn vị có đóng góp lớn trong việc đảm bảo an ninh lương thực bằng việc sử dụng bức xạ để tạo giống đột biến, trong đó có Viện Di truyền Nông nghiệp.