Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tuyển viên chức cho các đơn vị thành viên gồm: i) Viện Di truyền nông nghiệp; ii) Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm; iii) Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; iv) Viện Nghiên cứu Ngô. Tổ chức thi tuyển tại Hội đồng thi tuyển Viện Di truyền nông nghiệp.

Tổ chức Hội nghị khoa học năm 2015

Viện Di truyền nông nghiệp tổ chức Hội nghị khoa học nhằm rà soát định hướng nghiên cứu và đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học của viện với các thông tin cụ thể sau

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019
 

Thông báo tổ chức lớp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

Thông báo tổ chức lớp đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 đợt 1

Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 đợt 1 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chương trình học bổng Ấn Độ năm 2020-2021

Chương trình học bổng Ấn Độ năm 2020-2021

V/v tổ chức Hội nghị Quốc gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học lần IV

Ngày 23 tháng 5 năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đăng cai tổ chức Hội nghị Quốc gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học lần IV. Đây là diễn đàn để các Nhà khoa học, các thầy cô nghiên cứu về: Sinh học cơ bản, Sinh học ứng dụng, Phương pháp giảng dạy Sinh học trong nước và quốc tế trao đổi, giao lưu, hợp tác.