Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Di truyền Nông nghiệp thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 như sau:

  - CBCNVC được  nghỉ  07 ngày, từ thứ 5 ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết thứ 4 ngày  29 tháng 01 năm 2020
  - Thứ 5 ngày 30 tháng 01 năm 2020 đi làm bình thường
 
Văn phòng Viện đề nghị các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng chống cháy nổ. Trước khi nghỉ kiểm tra kỹ, ngắt các thiết bị điện không cần thiết, những thiết bị cần sử dụng liên tục phải có người chịu trách nhiệm trực và kiểm tra, đồng thời có phương án đảm bảo an toàn cho tài sản, máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc của đơn vị mình. Đơn vị nào cần thiết có người làm việc trong nghững ngày nghỉ phải có danh sách đề nghị gửi Văn phòng Viện và Tổ bảo vệ.

Viện Di truyền Nông nghiệp thông báo đến các đơn vị biết để thực hiện./.