Hoạt động KHCN

Hội nghị tham quan, đánh giá mô hình các giống đậu tương triển vọng của Viện Di truyền Nông nghiệp tại Trại sản xuất Giống cây trồng Vũ Di, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày 08/12, Viện Di truyền Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị tham quan và đánh giá mô hình các giống đậu tương mới chọn tạo, có triển vọng của Viện Di truyền Nông nghiệp vụ đông  2015 tại Trại sản xuất Giống cây trồng Vũ Di, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Hội nghị tổng kết và thăm mô hình trình diễn giống khoai Hoàng Long từ nguồn giống đã phục tráng tại xã Gia Sơn, Nho Quan, Ninh Bình.

Ngày 17/6/2015, đề tài “Phục tráng giống khoai lang Hoàng Long bằng phương pháp truyền thống kết hợp với chỉ thị phân tử nhằm tăng năng suất, chất lượng phục vụ nguồn giống thương mại tại tỉnh Ninh Bình” do ThS. Trịnh Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Sinh học Nông nghiệp thực nghiệm Công nghệ cao, làm chủ trì đã tổ chức hội nghị tổng kết và thăm quan

Mô hình trình diễn giống lúa chịu ngập, mặn được cải tiến bằng phương pháp chọn giống nhờ chỉ thị phân tử và lai trở lại tại Nam Định

Ngày 26/5, Đoàn Bộ Nông nghiệp và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã đến thăm khu thí nghiệm và mô hình trồng giống lúa cải tiến đặc tính chịu ngập, mặn bằng bằng phương pháp chọn giống nhờ chỉ thị phân tử và lai trở lại thuộc Dự án “Tạo giống lúa chịu ngập chìm và mặn thích nghi với điều kiện nước biển dâng cho các vùng đồng bằng ven biển Việt Nam” do chính phủ Đan Mạch tài trợ.

Hội nghi tổng kết đánh giá mô hình trình diễn một số giống lúa triển vọng kháng bệnh bạc lá tại Thái Bình

Ngày 28/5, đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử” do TS. Võ Thị Minh Tuyển, Phó trưởng Bộ môn đột biến và Ưu thế lai, làm chủ trì đã tổ chức hội nghị tổng kết và thăm quan...

Mô hình lúa và đậu tương đột biến ứng dụng công nghệ chiếu xạ kết hợp công nghệ sinh học

Ngày 24/5, Đoàn Bộ KHCN và Viện Di truyền Nông nghiệp đã đến thăm khu thí nghiệm chọn giống và mô hình trồng lúa và đậu tương đột biến ứng dụng công nghệ chiếu xạ kết hợp với công nghệ sinh học thuộc hai đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước về Nghiên cứu...

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP NĂM 2015

Nhằm tổng kết, đánh giá thành quả nghiên cứu khoa học công nghệ của toàn thể Cán bộ Công nhân viên Viện Di truyền Nông nghiệp năm 2014; đồng thời định hướng sự phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học của Viện trong năm 2015. Ngày 19-20/03/2015

Hội nghị khoa học Viện Di truyền Nông nghiệp năm 2016

Trong hai ngày, 31/3 và 1/4/2016, Viện Di truyền Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị Khoa học Viện. Hội nghị đã tổng kết những nghiên cứu của cán bộ trong năm qua đồng thời thảo luận các định hướng nghiên cứu trong thời gian tới.  Tham dự Hội nghị có Hội đồng Khoa học và toàn thể cán bộ nghiên cứu của Viện.

Hội nghị “20 năm Thương mại hóa toàn cầu Cây trồng Công nghệ sinh học (1996-2015) và những kết quả nổi bật năm 2015”

Nằm trong khuôn khổ “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) đến năm 2020” nhằm phổ biến thành tựu khoa học và công nghệ mới nhất về công nghệ sinh học và các kết quả ứng dụng nổi bật của công nghệ sinh học (CNSH) nông nghiệp vào sản xuất và đời sống, ngày 15/4/2016, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Di truyền Nông nghiệp phối hợp với Cơ quan Dịch vụ quốc tế về Khuyến khích Ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp (ISAAA) tổ chức Hội nghị “20 năm Thương mại hóa toàn cầu Cây trồng Công nghệ sinh học (1996-2015) và những kết quả nổi bật năm 2015”. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục Trồng trọt, Bộ NN & PTNT, đại diện ISAAA, Trung tâm Thông tin CNSH Malaysia và các ban ngành có liên quan.

Hội nghị Khoa học Viện Di truyền Nông nghiệp năm 2017

Ngày 09/3 và 10/3/2017, Viện Di truyền Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên. Hội nghị đã tổng kết những nghiên cứu của cán bộ Viện trong năm qua đồng thời thảo luận các định hướng nghiên cứu trong thời gian tới. 17 báo cáo đã được trình bày trong hội nghị, chia làm 1 phiên toàn thể và 2 tiểu ban.  

Viện Di truyền Nông nghiệp trong Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học kỹ thuật – Thời cơ và thách thức

Ngày 23-24/04/2018, Viện Di truyền Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên. Tại Hội nghị, PGS. TS. Phạm Xuân Hội, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp trong Báo cáo định hướng đã nhận định: “Nghiên cứu khoa học Nông nghiệp trong giai đoạn mới của Viện Di truyền Nông nghiệp đang đứng trước những thách thức không nhỏ nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội mới”.  18 báo cáo đã được trình bày trong hội nghị trong thời gian 2 ngày.