Chọn tạo thành công 4 dòng chè cho năng suất cao

 
Đề tài 'Nghiên cứu chọn tạo giống chè cho năng suất cao, chất lượng tốt nhờ chỉ thị phân tử và công nghệ cứu phôi' do Viện Di truyền Nông nghiệp phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc thực hiện đã lựa chọn được 4 giống chè cho năng suất cao, chất lượng tốt, từ các dòng chè lai cứu phôi, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Văn Thiệp, cán bộ tham gia đề tài: Chọn giống chè mới là quá trình kéo dài hàng chục năm, bao gồm nhiều giai đoạn. Trong đó, giai đoạn quyết định sự thành công của toàn bộ quá trình chọn tạo giống chè mới là giai đoạn chọn lọc cá thể và đánh giá khảo nghiệm trên đồng ruộng.
Quá trình này được tính từ lúc trồng cây non ra ngoài trong điều kiện đồng ruộng cho đến khi cây hoàn toàn thành thục và biểu hiện đầy đủ tính trạng vốn có.
Dựa trên những tính trạng đó, các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật sẽ lựa chọn được dòng chè giống tốt và mang những đặc điểm mong muốn, từ đó phát triển nhân rộng và đưa vào sản xuất.

Đề tài nói trên đã tiến hành nghiên cứu 49 dòng chè lai để lựa chọn ra những dòng chè lai tốt nhất.
Qua đánh giá sơ bộ, đề tài đã chọn lọc được 9 dòng chè lai có ưu thế vượt trội. Những dòng chè này được trồng trên đồng ruộng để tiếp tục đánh giá, khảo nghiệm, chọn lọc ra những dòng ưu tú nhất.
Sau 1 năm tuổi ngoài đồng ruộng, đề tài đã lựa chọn được 4 dòng chè có triển vọng, sinh trưởng khỏe và năng suất cao, gồm: CNSH1, CNSH3, CNSH6, CNSH8.

Đây là những dòng chè thể hiện rõ nét ưu thế lai cả về khả năng sinh trưởng, phát triển cũng như năng suất ở giai đoạn 1 năm tuổi. Thân cây thẳng, cao, lá to, dài, búp mập, sinh trưởng khỏe, khả năng thích nghi tốt và năng suất 1 tuổi đạt (1 tấn/1 ha).
Tiến sỹ Nguyễn Văn Thiệp cho biết thêm: 4 dòng chè trên đã thể hiện được ưu thế lai, đáp ứng được yêu cầu đặt ra của công tác giống chè. Các dòng chè này tiếp tục được đánh giá các chỉ tiêu cần thiết. Thời gian tới, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc sẽ đưa 4 giống chè trên áp dụng vào sản xuất.