Chúc mừng Viện trưởng Lê Huy Hàm được công nhận chức danh Giáo Sư năm 2015.

 

Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) đã công bố Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015 cho các nhà giáo trong cả nước. Tại Quyết định này, HĐCDGSNN đã  công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư cho 52 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư cho 470 nhà giáo.
 

Năm nay, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam vui mừng có thêm 2 nhà khoa học được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 1 nhà khoa học được công nhận Phó Giáo sư . Viện Di truyền Nông nghiệp vinh dự có Viện trưởng Lê Huy Hàm được công nhận chức danh Giáo sư trong năm nay.

Như vậy, hiện tại Viện Di truyền Nông nghiệp đang đóng góp vào nền giáo dục Việt Nam 2 Giáo sư và 6 Giáo sư.

Lê trao học hàm Giáo sư được tổ chức trang trọng vào ngày 12 tháng 11 năm 2015 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, Mỹ Đình, Hà Nội