Kết quả bảo tồn tập đoàn quỹ gen hoa

Điều tra, thu thập, đánh giá và lưu giữ In vitro, In vivo 281 giống các loài hoa có giá tri, đặc biệt là các giống hoa bản địa phục vụ cho công tác chọn tạo giống nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất và tiêu dùng. Bao gồm 84 giống Lan, 37 giống Lily, 32 giống Cúc, 15 giống Hồng, 7 giống Layơn, 24 giống Hồng môn, 17 giống Đồng tiền, 13 giống Cẩm chướng, 52 giống các loại hoa thảm, hoa chậu và cây cảnh.

   Từ tập đoàn quỹ gen đã giới thiệu 34 giống hoa và cây cảnh cho các vùng sản xuất, trong đó có 8 giống được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là giống cây trồng mới, 15 giống được công nhận cho sản xuất thử, 2 quy trình là tiến bộ kỹ thuật. Các kết quả nghiên cứu trên đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng bền vững, làm đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp và tăng thu nhập ổn định cho các vùng trồng hoa.

Một số giống hoa được lưu giữ trong tập đoàn

 

     

 Cát tường

 Đồng tiền

 Hồng môn

     

 Hồ điệp

 Lan hài

 Kiếm hồng hoàng

     

 Lily

 Bách hợp

 Cẩm chướng

     

 Hoa hồng

Phòng lưu giữ invitro

 Hoa cúc