Hội nghị Khoa học Viện Di truyền Nông nghiệp năm 2017

Tham dự Hội nghị có Hội đồng Khoa học và toàn thể cán bộ nghiên cứu của Viện.
Hội nghị Khoa học Viện là một hoạt động thường niên, là cơ hội để các nhà khoa học trao đổi và chia sẻ những kết quả nghiên cứu đạt được trong các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Viện: Di truyền và Chọn giống cây trồng, Công nghệ sinh học. Hội nghị đã được nghe và thảo luận sôi nổi thông qua 17 báo cáo của các cán bộ nghiên cứu trong Viện. Để khích lệ tinh thần các báo viên, Hội đồng Khoa học Viện đã trao 3 giải thưởng cho 3 báo cáo viên có bài trình bày được chuẩn bị tốt nhất, thuyết trình ấn tượng nhất trọng Hội nghị năm nay. 

DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI HỘI NGHỊ
 
STT Tên báo cáo Người trình bày
  Phiên toàn thể      
1 Báo cáo đánh giá công tác KHCN và định hướng chung năm 2017 GS. TS Lê Huy Hàm
2 Genom học: hiện trạng và triển vọng TS. Khuất Hữu Trung
3 Công nghệ chỉnh sửa hệ gen (Genome Editing) - triển vọng và ứng dụng  PGS. TS. Phạm Xuân Hội
4 Ứng dụng tin sinh học trong nghiên cứu xác định các họ gen liên quan đến tính chống chịu ở cây trồng   NCS. Chu Đức Hà
5 Pseudobacrossing- phương pháp mới rút ngắn thời gian để đưa gen mới vào cây trồng    TS. Trần Đăng Khánh
6 Con đường từ thực tiễn sản xuất đến phòng thí nghiệm GS.TS Đỗ Năng Vịnh
7 Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu     KS Nguyễn Thế Quyết
8 Một số kết quả nổi bật và định hướng nghiên cứu về nấm ăn – nấm dược liệu giai đoạn 2017-20120    TS. Cồ Thị Thùy Vân
9 Tình hình nghiên cứu và phát triển Nhân sâm của Việt Nam TS. Lê Hùng Lĩnh
  Tiểu ban Nghiên cứu cơ bản và Công nghệ gen  
10 Xác định, thiết kế mồi nhận biết candidate gen xa5 ở một số giống lúa bản địa của Việt Nam và ứng dụng trong lai tạo giống  NCS. Nguyễn Thúy Điệp
11 Nghiên cứu chức năng của một số gen liên quan đến sự phát triển bộ rễ lúa và xác định QTL liên quan đến khả năng chịu hạn, mặn ở bộ giống lúa Việt Nam TS. Hoàng Thị Giang
12 Chọn tạo giống đậu tương chuyển gen có khả năng chống chịu các điều kiện bất lợi: kết quả và định hướng giai đoạn 2016-2020.   PGS. TS. Nguyễn Văn Đồng
13 Nghiên cứu phân lập và chuyển gen liên quan tính chịu hạn vào giống lúa ở Việt Nam NCS. Cao Lệ Quyên
  Tiểu ban Nghiên cứu Ứng dung      
14 Nghiên cứu bệnh do phytoplasma hại sắn (Manihot esculenta Crantz) tại một số tỉnh Đông Nam Bộ   TS. Nguyễn Đức Thành
15 Giới thiệu một số giống lạc mới năng suất, chất lượng cao, chống chịu với điều kiện bất thuận và định hướng triển khai vào sản xuất   TS Đồng Thị Kim Cúc
16 Nghiên cứu nhận dạng phân tử một số nguồn gen đậu tương địa phương bằng chỉ thị SSR NCS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
17 Xác định đặc tính phân tử của các gen liên quan đến khả năng chịu ngập ở một số giống lúa vùng Đông Bắc Ấn Độ TS. Nguyễn Văn Cửu
 

Hội nghị đã trao 3 giải báo cáo xuất sắc cho 3 tác giả tại 3 hội đồng
Phiên toàn thể: NCS. Chu Đức Hà
Tiểu ban Nghiên cứu cơ bản và Công nghệ Gen: PGS. TS. Nguyễn Văn Đồng
Tiểu ban Nghiên cứu Ứng dụng: TS. Nguyễn Văn Cửu
Trong bối cảnh nghiên cứu khoa học gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, các nhà khoa học trẻ càng cần phải trau dồi thêm kiến thức chuyên môn đồng thời tìm tòi và phát triển các hướng nghiên cứu mới, có giá trị áp dụng thực tiễn cao. Bên cạnh những báo cáo được chuẩn bị kỹ lưỡng, trình bày đẹp, diễn giả tương tác tốt với người nghe thì vẫn còn những báo cáo chưa thực sự tốt, một số diễn giả cần trau dồi thêm kỹ năng trình bày để có thể truyền tải không chỉ kiến thức, kinh nghiệm mà còn cả niềm đam mê nghiên cứu cho người nghe. 
Hội nghị Khoa học năm 2017 của Viện Di truyền Nông nghiệp trong hai ngày đã thành công tốt đẹp, các định hướng nghiên cứu mới được chia sẻ, các cán bộ trẻ thể hiện được vai trò quan trọng trong việc phát huy truyền thống nghiên cứu của Viện. 

Để xem chi tiết nội dung các báo cáo, vui lòng truy cập vào http://agi.gov.vn/vi/bao-cao-khoa-hoc-hang-nam