Hội nghi tổng kết đánh giá mô hình trình diễn một số giống lúa triển vọng kháng bệnh bạc lá tại Thái Bình

Ngày 28/5, đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử” do TS. Võ Thị Minh Tuyển, Phó trưởng Bộ môn đột biến và Ưu thế lai, làm chủ trì đã tổ chức hội nghị tổng kết và thăm quan, đánh giá mô hình trình diễn một số giống lúa triển vọng mang gen kháng bệnh bạc lá thuộc Chương trình  Trọng điểm Phát triển và Ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT đến năm 2020. 

 

Đến dự hội nghị, về phía Bộ KHCN có đại diện Vụ các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Nông nghiệp và PTNT có đại diện Cục Trồng trọt, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính, Chương trình Công nghệ sinh học Nông nghiệp, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Giống và Cây trồng quốc gia, Viện Di truyền Nông nghiệp có PGS. TS Lê Huy Hàm, Viện trưởng cùng các lãnh đạo Viện, Bộ môn và các phòng chức năng. Ngoài ra, đến tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Quang Đôn, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Nông nghiệp Thái Bình, đơn vị đã hợp tác với Viện Di truyền nhiều năm qua trong việc phát triển và phân phối nhiều giống lúa tiêu biểu của Viện đến tay bà con nông dân .

Bệnh bạc lá do vi khuẩn (Xanthomonas Oryzea pv. Oryze) là một trong những bệnh gây hại nguy hiểm nhất, ảnh hưởng đến năng suất lúa mà hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc hiệu. Chính vì vậy, việc chọn tạo giống lúa có khả năng chống chịu với bệnh bạc lá là một biện pháp đang được quan tâm hàng đầu, giúp giảm bớt thiệt hại năng suất, tiết kiệm chi phí và thân thiện môi trường. Trên thế giới đã phát hiện và lập bản đồ hơn 36 gen kháng bệnh bạc lá lúa, đây chính là cơ sở khoa học và tiền đề cho công tác chọn tạo những giống lúa mang đa gen kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử. Trước yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, mục tiêu của đề tài đặt ra là chọn tạo được giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt và kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử, góp phần giảm thiệt hại do bệnh hại và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Sau ba năm nghiên cứu và đánh giá, đề tài đã chọn lọc ra ba dòng triển vọng là DT66, DT82, DT86 và đánh giá tại các vùng sinh thái khác nhau như Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình, Nam Định... Kết quả cho thấy các giống triển vọng đều cho thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất ổn định và chống chịu khá tốt với bệnh bạc lá.
Giống DT66 được chọn tạo từ nuôi cấy bao phấn tổ hợp lai BC2F1 giữa giống LT25 và giống IRBB5 mang đơn gen kháng bạc lá. Đây là giống lúa chất lượng, thời gian sinh trưởng ngắn 120-125 ngày/vụ xuân và 100-105 ngày/vụ mùa, cao cây 110-115cm, cứng cây, chống đổ tốt, tỉ lệ bông hữu hiệu và tỉ lệ hạt chắc cao. Năng suất bình quân đạt 65-70 tạ/ha, thâm canh cao đạt 70-75 tạ/ha, gạo trong, cơm thơm ngon, thích ứng rộng, chống chịu sâu bệnh khá. 

Giống DT82 được chọn tạo từ nuôi cấy bao phấn tổ hợp lai BC2F1 giữa giống Bắc Thơm 7 và IRBB62 mang 3 gen kháng bạc lá. Giống có chất lượng khá, thời gian sinh trưởng 120-125 ngày/ vụ xuân và 105-107 ngày/ vụ mùa, cao cây 110-115 cm, cứng cây, chống đổ tốt, tỉ lệ bông hữu hiệu và hạt chắc cao. Năng suất trung bình đạt 55-60 tạ/ha, thâm canh cao đạt 60-65 tạ/ha, gạo trong, cơm thơm đậm, thích ứng rộng, chống chịu tốt với bệnh bạc lá nhưng nhiễm nhẹ với bệnh rầy nâu và đạo ôn.
Giống DT86 được chọn tạo từ tổ hợp lai LT25/IRBB5 là giống chất lượng, ngắn ngày, 118-120 ngày/vụ xuân, 100-105 ngày/vụ mùa, cao cây 112-117cm, cứng cây, tỉ lệ bông hữu hiệu và tỉ lệ hạt chắc cao. Năng suất bình quân đạt 62-65 tạ/ha, thâm canh cao đạt 70-75 tạ/ha, gạo trong, cơm dẻo, thích ứng rộng, chống chịu tốt với các loại sâu bệnh, đặc biệt là bệnh bạc lá.

Phát biểu tại hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Công Hoạt, Vụ các ngành Kinh tế Kỹ thuật – Bộ KHCN đã đánh giá cao kết quả thực hiện đề tài. Các giống lúa chọn tạo từ đề tài có chất lượng tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt có tiềm năng sẽ thay thế dần các giống lúa thuần hiện nay tại địa phương, giúp tăng hiệu quả kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Tổng kết và chỉ đạo hội nghị, PGS. TS. Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp đã ghi nhận những ý kiến đống góp của các đại biểu trong việc cải thiện các giống lúa, ý kiến của bà con nông dân và đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp giữa nhà quản lý, nhà daonh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông trong việc tiếp tục cải thiện và phát triển các giống lúa triển vọng của đề tài, phục vụ chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và PTNT.