Thư mời tham gia triển lãm Hortex Vietnam 2020

Triển lãm và hội thảo quốc tế về công nghệ sản xuất và chế biến Rau-Hoa-Quả lần thứ III - HORTEX VIETNAM 2020 - sẽ được tổ chức từ ngày 26/02/2020 đến 28/02/2020 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Triển lãm do công ty TNHH MTV Dịch vụ, Quảng cáo, Triển lãm Minh Vi (VEAS), công ty Nova Exhibitions B.V (Hà Lan) và công ty Triển lãn Quốc tế Trường Thành (Trung Quốc) tổ chức. 

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) được giao là đơn vị tư vấn kỹ thuật của triển lãm và hội thảo này. 

Triển lãm sẽ thu hút 250 doanh nghiệp từ 30 quốc gia trên thế giới. Nhận được công văn của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Di truyền Nông Nghiệp thông báo tới các đơn vị quan tâm đến tham dự và đăng ký trưng bày sản phẩm tại triển lãm  
HORTEX VIETNAM 2020
Xem công văn tại đây