V/v tổ chức Hội nghị Quốc gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học lần IV

Ngày 23 tháng 5 năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đăng cai tổ chức Hội nghị Quốc gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học lần IV. Đây là diễn đàn để các Nhà khoa học, các thầy cô nghiên cứu về: Sinh học cơ bản, Sinh học ứng dụng, Phương pháp giảng dạy Sinh học trong nước và quốc tế trao đổi, giao lưu, hợp tác. 
- Thời gian: 23/5/2020
- Địa điểm: trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)
Thông báo số 1 đã được Ban Thư ký của Hội nghị chuyển tới gần 100 đơn vị Viện, Đại học, Trung tâm nghiên cứu trong nước và nước ngoài theo công văn.
Chi tiết công văn: tại đây
Chi tiết thông báo số 1