PGS. TS. Khuất Hữu Trung - Phó Viện trưởng

PGS. TS. Khuất Hữu Trung
Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp
Học hàm: Phó giáo sư, năm được phong học hàm: 2018
Học vị: Tiến sỹ sinh học, chuyên ngành Di truyền học
Chức danh nghiên cứu: nghiên cứu viên cao cấp
Điện thoại: CQ: 024 37540764
Email:  khuathuutrung@yahoo.com
            khuathuutrung@gmail.com

Quá trình công tác :
Từ 8/1994: Nghiên cứu viên Viện Di truyền Nông nghiệp
Từ 11/2010-12/2011: Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật Di truyền,  Viện Di truyền Nông nghiệp
Từ 1/2012-4/2013: Nghiên cứu viên chính, Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật Di truyền,  Viện Di truyền Nông nghiệp
Từ 5/2013-9/2014: Nghiên cứu viên chính,  Trưởng Bộ môn Kĩ thuật Di truyền
Từ 10/2014-8/2015: Nghiên cứu viên chính, Phó viện trưởng kiêm trưởng Bộ môn Kĩ thuật Di truyền, Viện Di truyền Nông nghiệp
Từ 9/2015-10/2016: Nghiên cứu viên chính,  Phó viện trưởng kiêm trưởng Bộ môn Kĩ thuật Di truyền và trưởng Bộ môn Công nghệ Vi sinh, Viện Di truyền Nông nghiệp
Từ 11/2016-12/2018: Nghiên cứu viên chính,  Phó viện trưởng kiêm trưởng Bộ môn Công nghệ Vi sinh, Viện Di truyền Nông nghiệp
Từ 4/2019- nay: Nghiên cứu viên cao cấp,  Phó viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp

Các hướng nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu giải mã toàn bộ hệ gen, phân tích genome làm sáng tỏ chức năng của gen, tìm các gen/QTL mới, các candidate gen qui định các tính trạng nông sinh học phục vụ công tác chọn, lai tạo giống:
Nghiên cứu giải mã toàn bộ hệ gen (lúa, ngô), sử dụng các công cụ tin sinh học để lập bản đồ dựa trên toàn bộ hệ gen (Genome Wide Association Mapping - GWAS) xác định mối liên quan kiểu gen và kiểu hình; Xác định và phân lập gen/QTL qui định đặc tính nông học quý như các gen: chịu mặn, chịu hạn, kháng bệnh đạo ôn, bạc lá, rầy nâu, gen thơm ở cây lúa và gen tăng hàng hạt, gen góc lá đứng ở cây ngô. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đầy đủ cho từng nguồn vật liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và khai thác hiệu quả trong công tác chọn, lai tạo giống. 
- Chọn giống nhờ chị thị phân tử (Marker Assisted Selection (MAS), Marker Assisted Backcrossing (MABC):
Ứng dụng chỉ thị phân tử (chỉ thị ADN) để tích hợp các gen kháng sâu bệnh, gen chống chịu với các điều kiện bất lợi của môi trường, gen thơm, gen chất lượng vào các giống lúa, ngô ưu tú nhằm tạo giống lúa, ngô có năng suất cao và chất lượng tốt, có khả năng kháng sâu, bệnh (đạo ôn, bạc lá, rầy nâu), chịu mặn, chịu hạn; lai tạo, đưa gen tăng hàng hạt vào các giống ngô (gen FEA2) tạo giống ngô có năng suất cao. Hướng nghiên cứu này, trên cơ sở sử dụng các chỉ thị phân tử liên kết chặt với các gen đích nhằm khắc phục những trở ngại khi sử dụng phương pháp truyền thống để rút ngắn thời gian chọn tạo và nâng cao hiệu quả công tác chọn tạo giống cây trồng.
 - Nghiên cứu chọn giống bằng phương pháp gây đột biến
Nghiên cứu sử dụng các tác nhân vật lí (tia gama, ion beam...) và hóa học (các hóa chất như DES, MES...) để gây tạo đột biến nhằm cải tiến một số tính trạng ở cây trồng như: thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, khả năng đẻ nhánh, góc lá đòng, kích thước hạt, màu và dạng hạt, hàm lượng amylose ở lúa; thời gian ra hoa, chất lượng quả ở nhãn, vải; tạo màu sắc hoa đa dạng ở các giống hoa như: cúc, đồng tiền, hoa hồng và các loại lan...; tạo các giống nấm đột biến ít bào tử..vv.
- Nghiên cứu nuôi cấy bao phấn tạo nhanh dòng thuần, nhân giống in vitro
Nghiên cứu nuôi cấy bao phấn tạo dòng thuần ở lúa, ngô phục vụ công tác chọn tạo giống; nhân nhanh các nguồn gen cây bản địa quí như: các loại lan Hồ điệp, lan Hoàng thảo, Địa lan; các loại cây thuốc quí như: Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai Châu, Đinh Lăng, Hà thủ ô đỏ, lan Thạch hộc, lan Kim tuyến, Gừng đá..vv; phân lập, tạo dòng đơn nhân, lai tạo và nhân nhanh các giống nấm Rơm, nấm Sò, Linh chi, Đông trùng hạ thảo...
- Bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật:
Nghiên cứu điều tra, thu thập, đánh giá và tư liệu hóa nguồn gen thực vật bản địa quí của Việt Nam ở mức hình thái và phân tử (cây lúa, cam, bưởi, nhãn, vải, các loại hoa lan, các loại cây thuốc...) nhằm bảo tồn lâu dài và an toàn nguồn gen cây trồng bản địa; đồng thời định hướng cho công tác khai thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn tài nguyên di truyền thực vật của Việt Nam; đăng kí trên ngân hàng gen thế giới, khẳng định chủ quyền Quốc Gia về tài nguyên di truyền thực vật của Việt Nam.

Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:
-
 Hướng dẫn Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và Sinh viên
Đã hướng dẫn 1 NCS bảo vệ thành công luận án TS. 12 Học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ; 35 sinh viên tốt nghiệp đại học.
- Nghiên cứu khoa học: Đã hoàn thành 10 đề tài (cấp Nhà nước, nhánh cấp Nhà nước và cấp cơ sở) cụ thể như sau: Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Nhà nước (Chương trình KC04 và CNSHNN); Chủ nhiệm 01 Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế theo Nghị định thư; Chủ nhiệm 05 đề tài nhánh cấp Nhà nước; Chủ nhiệm 02 đề tài cấp cơ sở (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam)
- Xuất bản bài báo, sách: Đã công bố 122 công trình khoa học, trong đó: 32 bài báo khoa học công bố ở ngoài nước; 5 bài báo khoa học ở Hội nghị Quốc tế; 85 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; Tham gia xuất bản 02 sách.

Một số công trình khoa học tiêu biểu:
- Yoshihiro Hase, Khuat Huu Trung, Tsukasa Matsunaga and Atsushi Tanaka. A mutation in the uvi4 gene promotes progression of endo-reduplication and confers increased tolerance towards ultraviolet B light. The Plant Journal. Vol. 46, Number 2, 10/2006, pp. 317-326.
- Huu Trung Khuat, Truong Khoa Nguyen, Hoang Bao Truc Khuat,  Thuy Diep Nguyen, Dang Khanh Tran, Dang Xuan Tran, Xuan Hung Nguyen. Whole genome sequencing reveals the islands of novel polymorphisms in two native aromatic japonica rice landraces from Vietnam. Genome Biology and Evolutiuon. Vol. 9(6), p.1816-1820.
- Hien Trinh, Khoa Truong Nguyen, Lam Van Nguyen, Huy Quang Pham Can Thu Huong, Tran Dang Xuan, La Hoang Anh, Mario Caccamo, Sarah Ayling, Nguyen Thuy Diep, Cuong Nguyen, Khuat Huu Trung, and Tran Dang Khanh. Whole-Genome Characteristics and Polymorphic Analysis of Vietnamese Rice Landraces as a Comprehensive Information Resource for Marker-Assisted Selection. International Journal of Genomics