Đoàn chuyên gia Nông nghiệp Nhật Bản đến thăm và làm việc tại Viện Di truyền Nông nghiệp

Ngày 04/11/2019, Viện Di truyền Nông nghiệp đã tiếp đón và làm việc cùng đoàn chuyên gia Nông nghiệp là các GS, TS khoa học Nông nghiệp, đang thực hiện dự án SATREPS (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Developmen) của Nhật Bản và Myanmar;
           Đoàn chuyên gia do GS.TS. Atsushi Yasumura, đại học Kyushu, Nhật Bản làm trưởng đoàn, cùng các GS,TS khoa học Nông nghiệp Yazin, Myanmar. Tiếp đón và làm việc cùng đoàn chuyên gia có PGS.TS. Khuất Hữu Trung - Phó Viện trưởng, cùng lãnh đạo Phòng, Bộ môn và cán bộ khoa học Viện Di truyền Nông nghiệp;
           Thay mặt đoàn chuyên gia, GS. Atsushi Yasumura đã trình bày về dự án SATREPS và thảo luận một số hướng hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu chọn tạo giống ứng dụng di truyền phân tử;
           Thay mặt cho Viện DTNN, PGS. TS. Khuất Hữu Trung đã chia sẻ cùng Đoàn các thông tin về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Viện trong chọn tạo giống cây trồng; Giới thiệu với đoàn chuyên gia về các tiến bộ khoa học kỹ thuật tại các Bộ môn, các công nghệ mới, hiện đại đang được áp dụng tại Viện DTNN nhằm chọn tạo giống mới như: phương pháp chọn tạo ứng dụng chỉ thị phân tử ( MAS, MABC), chỉnh sửa hệ gen (Genome editing) trong chọn tạo giống cây trồng…; giới thiệu về các chương trình hợp tác nghiên cứu quốc tế của Viện.
Tại buổi tiếp đón, TS. Mai Đức Chung – phụ trách phòng KH và HTQT trình bày báo cáo giới thiệu Viện và các kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật của Viện, hai bên thảo luận các vấn đề quan tâm và tham quan các phòng thí nghiệm;
            Đoàn chuyên gia nông nghiệp đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện DTNN. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng mối quan hệ hợp tác giữa Viện và dự án SATREPS. Hai bên mong muốn trong thời gian tới sẽ thiết lập quan hệ hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp và ứng dụng các tiến bộ KHKT mới nhất hiện nay trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng kháng đa yếu tố, chống chịu các bất lợi ngoại cảnh, thích nghi với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay.