Giống đậu tương đen DT 2008 ĐB - Bộ môn đột biến và ưu thế lai

Giống đậu tương đen DT2008ĐB
Tập thể tác giả: Phạm Thị Bảo Chung, Lê Đức Thảo
Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng

 
 1. Nguồn gốc
Giống đậu tương đen DT2008ĐB được chọn tạo bằng phương pháp đột biến từ chiếu xạ tia gamma giống DT2008 ở 180Gy.
 1. Đặc tính giống
 • Thời gian sinh trưởng 95 - 110 ngày
 • Sinh trưởng mạnh
 • Hạt đen, khối lượng 1000 hạt từ 200 – 220g
 • Hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt là hàm lượng Caroten, omega3, omega6…
 • Chống chịu bệnh khá, thích ứng rộng
 • Thích hợp cho vụ xuân và đông, vụ hè thu
 • Năng suất tiềm năng đạt 25-40 tạ/ ha
 1. Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật
- Trồng các vụ trong năm: Vụ Xuân, vụ Đông và hè thu
- Gieo mật độ: 30 cây/m2
- Lượng phân bón
Loại phân kg/360m2 Kg/1 ha
Phân Vi sinh 30 - 35 800 – 1000
Đạm urea 2 – 2,5 55 - 70
Super Lân 10 - 12 280 - 330
Kali 2 - 3
 1. - 80
+) Bón lót toàn bộ phân vi sinh + lân
+) Thúc lần 1: lúc cây có 2 - 3 lá, bón 1/2 lượng Urea + 1/2 lượng Kali
+) Thúc lần 2: lúc cây có 5 - 6 lá, bón 1/2 lượng Urea + 1/2 lượng Kali
 1. Điển hình đã áp dụng thành công
Giống đậu tương đen DT2008ĐB đã được trồng thử nghiệm thành công tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên…
 1. Địa chỉ liên hệ
                        Bộ môn Đột biến và Ưu thế lai – Viện Di truyền Nông nghiệp,
                        Đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
                 Số điện thoại:043.8364315