Giống lúa DT 10 - Bộ môn đột biến và ưu thế lai

Giống lúa DT10
 
Tập thể tác giả: GS.TSKH. Phan Phải, GC.TSKH. Trần Duy Quý, KS. Bùi Huy Thuỷ
và nhóm cộng sự, Viện Di truyền Nông nghiệp
 
 
1. Nguồn gốc:
Giống lúa DT10 là giống lúa thuần, được chọn tạo bằng phương pháp gây đột biến giống lúa C4-63 nhập nội..
Giống DT10 được công nhận là giống quốc gia theo quyết định số QĐ số 369NN-KHKT/QĐ ngày 6/12/1990 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
2. Những đặc điểm chính :
- Giống lúa DT10 có TGST Vụ xuân: 185-195 ngày, Chiều cao cây 90-100 cm. Khối lượng 100 hạt 28-29 gr.
- Khả năng chống chịu rét tốt, chống đổ tốt, chống chịu bệnh khá
- Gạo trong, tỷ lệ bạc bụng thấp, tỷ lệ gạo sát đạt 69-71%
- Năng suất 6-8 tấn/ha
3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật :
* Chân đất: Chọn ruộng có độ phì khá, bằng phẳng, đầy đủ ánh sáng, chủ động tưới tiêu. Chân đất thích hợp : chân vàn và vàn cao
* Thời gian và kỹ thuật gieo trồng: Tuỳ thời gian sinh trưởng và điều kiện ngoại cảnh để gieo cấy vào khung thời vụ tốt nhất của vùng sản xuất giống.
- Vụ Xuân: từ 1/2 - 10/2, vụ Mùa: từ 10 - 25/6 (miền Núi phía Bắc); Vụ Xuân: từ 25/1 - 5/2, vụ Mùa: từ 5/6 - 15/6(Đồng Bằng Sông Hồng); Vụ Xuân: 5/1 - 15/1, vụ mùa gieo từ 5/6 - 15/6 (Bắc Trung bộ)
* Kỹ thuật ngâm ủ:  như các giống lúa thường, lúa liền vụ có thể sử lý nảy mầm
* Mật độ cấy: từ 45 khóm/m2 (có thể gieo thẳng )
4. Điển hình đã áp dụng thành công :
Giống lúa DT10 đã áp dụng thành công tại các tỉnh phía Bắc: Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Hoà Bình, ....Diện tích triển khai trên 100.000 ha.
5. Địa chỉ liên hệ :
- Viện Di truyền Nông nghiệp; Đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.