Giống lúa DT 66 - Bộ môn đột biến và ưu thế lai

Giống lúa DT66
Tập thể tác giả: ThS. Phan Quốc Mỹ; TS. Võ Thị Minh Tuyển; ThS. Nguyễn Thị Huê
 và nhóm cộng sự, Viện Di truyền Nông nghiệp
 
 
 
1. Nguồn gốc:
Giống lúa DT66 là giống lúa thuần, được chọn tạo bằng phương pháp nuôi cấy bao phấn con lai BC2F1 của tổ hợp LT25/IRBB5  
Giống DT66 được công nhận là giống lúa sản xuất thử theo quyết định số QĐ số 273/QĐ-TT-CLT đã ký ngày 23 tháng 06 năm 2015 và cho sản xuất thử các tỉnh Duyên Hải Nam trung Bộ và Tây nguyên theo thông báo số 1608/TT-CLT ngày 29  tháng 12 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
2. Những đặc điểm chính :
- Ở các tỉnh phía Bắc thời gian sinh trưởng vụ Xuân 115 - 125 ngày, vụ Mùa 100-110 ngày, các tỉnh từ Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vụ Đông Xuân 110 - 120 ngày, vụ Hè Thu 95 - 100 ngày. Chiều cao cây 105 - 110 cm, đẻ nhánh khỏe, hạt thon nhỏ, màu vàng sẫm, bông to, nhiều hạt (250 - 300 hạt/bông), tỷ lệ hạt chắc cao. Trọng lượng 1000 hạt 22 - 24 gram, gạo ngon, cơm mềm, dẻo có vị đậm. Năng suất trung bình 60 - 65 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 70 tạ/ha.
- Thích ứng rộng với nhiều vùng sinh thái và nhiều chân đất khác nhau từ đất thịt trung bình đến thịt nặng, tốt nhất trên chân đất chịu thâm canh cao (Không bố trí cấy trên thân đất cao, tầng canh tác mỏng pha cát, không chủ động được tưới tiêu), chống đổ tốt, chịu rét tốt, chịu chua, chịu mặn khá, ít nhiễm đạo ôn ở vụ Xuân và bệnh bạc lá ở vụ Mùa (Hè Thu).
3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật :
* Chân đất: Chọn ruộng có độ phì khá, bằng phẳng, đầy đủ ánh sáng, chủ động tưới tiêu. Chân đất thích hợp : chân vàn và vàn cao
* Thời gian và kỹ thuật gieo trồng: Tuỳ thời gian sinh trưởng và điều kiện ngoại cảnh để gieo cấy vào khung thời vụ tốt nhất của vùng sản xuất giống.
- Vụ Xuân: từ 1/2 - 10/2, vụ Mùa: từ 10 - 25/6 (miền Núi phía Bắc); Vụ Xuân: từ 25/1 - 5/2, vụ Mùa: từ 5/6 - 15/6(Đồng Bằng Sông Hồng); Vụ Xuân: 5/1 - 15/1, vụ mùa gieo từ 5/6 - 15/6 (Bắc Trung bộ)
* Kỹ thuật ngâm ủ:  như các giống lúa thường, lúa liền vụ có thể sử lý nảy mầm
* Mật độ cấy: từ 45 khóm/m2 (có thể gieo thẳng )
4. Điển hình đã áp dụng thành công :
Giống lúa DT66 đã áp dụng thành công tại các tỉnh phía Bắc: Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Hoà Bình, ...Các tỉnh Duyên Hải Nam trung bộ và Tây Nguyên. Diện tích triển khai trên 1000 ha.
5. Địa chỉ liên hệ :
- Viện Di truyền Nông nghiệp; Đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 098 581 2278