Sở thích của người tiêu dùng để mua sản phẩm không nhãn tăng lên sau khi tiếp xúc với các sản phẩm GMO được dán nhãn

Người tiêu dùng ở Mỹ sẵn sàng mua trái cây và rau quả GM không nhãn sau khi được trưng bày các sản phẩm thực phẩm có nhãn "biến đổi gen". Đây là phát hiện của nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Cornell được công bố trên tạp chí PLOS One. Nghiên cứu được công bố khi người bán thực phẩm chuẩn bị cho luật liên bang mới yêu cầu dán nhãn thực phẩm GM sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.

"Chúng tôi muốn tìm hiểu từ người tiêu dùng những gì sẽ xảy ra với các sản phẩm thông thường khi việc dán nhãn có hiệu lực và chúng tôi bắt đầu thấy sản phẩm được dán nhãn 'GM' và 'không biến đổi gen' trên thị trường", Miguel Gómez, một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết. "Người mua hàng có sẵn sàng mua sản phẩm khi nhãn mới được giới thiệu không?"
Tổng cộng có 1.300 người tiêu dùng đã được hiển thị với các loại trái cây và rau quả biến đổi gen, không biến đổi gen và không nhãn trong các chuỗi ngẫu nhiên. Khi táo không nhãn được cung cấp đầu tiên, mức độ sẵn sàng mua là 65,2%. Nhưng khi quả táo không nhãn được hiển thị ngay sau khi người tiêu dùng nhìn thấy một quả táo có nhãn GM, nhu cầu về quả táo không nhãn đã tăng lên 77,7%. Mặt khác, khi táo không nhãn GM được trình bày trước tiên trước táo không nhãn, mức độ sẵn sàng mua không tăng đáng kể, cho thấy nhãn không biến đổi gen không gây kỳ thị cho sản phẩm không nhãn.
Kết quả của nghiên cứu góp phần vào cuộc thảo luận liên tục về việc thực hiện Tiêu chuẩn công bố thực phẩm sinh học quốc gia tại Hoa Kỳ.

Đọc thêm nghiên cứu tại Cornell and PLOS One.