Bộ môn Công nghệ Vi sinh

I. Giới thiệu về bộ môn Công nghệ vi sinh

1. Giới thiệu chung
- Địa điểm trụ sở chính: Viện Di truyền Nông nghiệp, Đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại:
- Fax:    +84 243 754 3196 

2. Chức năng, nhiệm vụ:
- Nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực vi sinh
- Nghiên cứu phân lập tuyển chọn và ứng dụng các chủng vi sinh vật có đặc tính sinh học ưu việt để sử dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, làm thức ăn gia súc, phân bón, bảo vệ thực vật...
- Lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen giống vi sinh vật 

3. Cơ cấu Bộ môn Công nghệ Vi sinh
- Trưởng Bộ môn: TS. Phạm Thị Lý Thu
   Email: phamthilythu@yahoo.com
- Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thanh Nga   
  Email : nga_vdt@yahoo.com   
- Tổng số CBCNV:  
- Trình độ chuyên môn:  2 TS,   2 ThS,   5 CN

II. THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC 
1. Một số kết quả chính: 
* Các đề tài, dự án đã và đang thực hiện
1.    Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm vi sinh vật phòng trừ R.solanacearum gây bệnh héo xanh cà chua. Đề tài trọng điểm ngành, 2001
2.    Nghiên cứu hình thành quy trình sản xuất phân bón vi sinh vật đa chủng, đa chức năng cho cà chua ở quy mô phòng thí nghiệm. Đề tài phối hợp - đề tài nhánh – của đề tài cấp nhà nước KC.04.04, 2001
3.    Vi sinh vật đối kháng với R.solanacearum gây bệnh héo xanh cây trồng họ cà: nhận dạng và đa dạng sinh học. Đề tài thuộc chương trình “Nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên”, 2001
4.    Vi khuẩn đối kháng với nấm gây bệnh rễ cây trồng (Rhizoctonia, Phytophthora, and Pythium spp.): phân loại và đa dạng sinh học. Đề tài thuộc chương trình “Nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên”, 2004
5.    Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật nội sinh thực vật để phòng trừ bệnh héo rũ cây vừng. Đề tài trọng điểm ngành, 2004
6.    Bảo quản nguồn gen các chủng giống vi sinh vật hiện có tại cơ sở. Đề tài thường xuyên, 2006
7.    Nghiên cứu tương tác giữa nấm ăn và nấm dược liệu với vi khuẩn, côn trùng và tuyển chọn vi sinh vật để kích thích sinh trưởng và bảo vệ nấm. Đề tài nghị định thư với Ukraine, 2008 
8.    Sử dụng vi sinh vật nội sinh trong kích thích sinh trưởng và phòng trừ bệnh hại cây chè xanh (Camellia sinrensis). Đề tài thường xuyên, 2011
9.    Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh đạo ôn bền vững bằng công nghệ gen – đối  - gen và chỉ thị phân tử. Đề tài cấp nhà nước – chương trình CNSHNN, 2012)
 * Bài báo đăng trên tạp chí và hội nghị khoa học trong nước
12 công trình đã được công bố trên Tạp chí quốc tế và 13 công trình trong nước
* Các tiến bộ kỹ thuật/giống của bộ môn 
1.    Bộ chủng giống vi sinh vật có tác dụng phòng trừ bệnh héo xanh, thối nhũn trên cây trồng (cà chua, lạc, vừng, khoai tây….), gồm các chủng: chủng VK58, CI4-2, CI4-2N, NA4N, S2-2…
2.    Bộ chủng giống vi sinh vật có hiệu lực tăng khả năng sinh trưởng và phát triển của cây trồng, gồm các chủng: CI4-2N, NA4N, CI4-1, NA3, 
3.    Bộ chủng giống nấm đạo ôn của các vùng trồng lúa chính của cả nước
4.    Chọn tạo giống lúa kháng bệnh đạo ôn
5.    Bộ chủng giống vi sinh vật ức chế côn trùng và nấm tạp nhiễm cho sản xuất nấm ăn, gồm các chủng: S12, T12, SH8, S6, LC2, LC3
6.    Bộ chủng giống vi sinh vật tăng sinh trưởng phát triển nấm tiêu dùng, gồm các chủng: UR1, UR2, L4, L9….