Hội thảo quốc tế khởi động dự án: Nghiên cứu bệnh đạo ôn ở lúa, thuộc sự án Green Asea

Hội thảo quốc tế khởi động dự án Nghiên cứu Bệnh đạo ôn ở lúa thuộc dự án Green Asea do Viện Di truyền Nông nghiệp (AGI) và Trung tâm nghiên cứu Khoa học Nông nghiệp Quốc tế Nhật Bản (JIRCAS) đồng tổ chức, diễn ra vào ngày 12/9/2023 tại Viện Di truyền Nông nghiệp. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, Nhật Bản; lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp & PTNT Việt Nam; Giám đốc dự án Green Asea Nhật Bản; Lãnh đạo Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Bảo vệ Thực vật cùng các nhà khoa học đến từ JIRCAS, Nhật Bản và Viện Bảo vệ thực vật, Viện Di truyền Nông nghiệp...
Tại Hội thảo, TS. Yasuro FUNAKI, giám đốc dự án đã trình bày tổng quan về dự án Green Asea và những định hướng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển bền vững ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ở Châu Á.
Các nhà khoa học Nhật Bản và Việt Nam trao đổi những kết quả nghiên cứu về ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật, nghiên cứu chọn tạo giống kháng sâu bệnh nói chung và bệnh đạo ôn trên cây lúa nói riêng, định hướng nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu chọn tạo giống lúa kháng bệnh phục vụ sản xuất lúa gạo bền vững.
Kết thúc hội thảo, đại diện Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, Nhật Bản và lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã phát biểu ghi nhận những kết quả hợp tác giữa hai đơn vị AGI- JIRCAS trong thời gian vừa qua; sẽ tiếp tục tạo điều kiện, ủng hộ cho những hợp tác trong thời gian tới giữa AGI-JIRCAS nói riêng và mở rộng hợp tác giữa các đơn vị nghiên cứu khoa học của hai nước trong lĩnh vực Nông nghiệp xanh và phát triển bền vững.