Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao

I. Giới thiệu chung

 


Trung tâm thực nghiệm sinh học nông nghiệp Công nghệ cao-Viện Di truyền Nông nghiệp
Năm thành lập:2006
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng -Cổ Nhuế -Từ Liêm -Hà Nội
Điện thoại:      0437560073                                            Fax: 0437557895
E-mail: Trungtamnncnc@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động KH&CN hoặc sản xuất kinh doanh: 

-Trung tâm  Thực nghiệm sinh học nông nghiệp công nghệ cao được thành lập theo điểm 4 khoản C điều 3. Quyết định số 28/2006/QĐ-BNN ngày 21/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT và Quyết định số 1053/QĐKHNN-TCCB ngày 24/10/2006 của Giám đốc Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
-Trung tâm Thực nghiệm sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp có nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng các thành tựu khoa học thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học nông nghiệp Công nghệ cao trong phát triển và sản xuất nông nghiệp
- Trung tâm Thực nghiệm sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao được nhà nước cấp kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật;
+ Nhiệm vụ: 
-Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, dự án trong nước và quốc tế, trình diễn và mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao;
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ trong sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, an toàn;
- Triển khai thực nghiệm các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện, của VAAS và các đơn vị khác trong và ngoài nước. Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình công nghệ kỹ thuật cao trong chọn tạo giống cây trồng và vi sinh vật năng suất cao, chất lượng tốt. Phát triển mô hình chăn nuôi và thuỷ sản công nghệ cao. Tham gia phát triển các vùng Nông nghiệp Công nghệ cao gần với Công nghệ bảo quản và chế biến;
- Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học, giá thể các chất bón tổng hợp sinh học. thuốc bảo vệ thực vật sinh học phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, an toàn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh học;
- Phát triển nguồn nhân lực, tham gia đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn về lĩnh vực CNSH và nông nghiệp, công nghệ cao gắn với ứng dụng sản xuất;
- Nghiên cứu xác định giải pháp phát triển thị trường, tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá được sản xuất từ việc ứng dụng công nghệ cao.
- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu khoa học và sản xuất nông nghiệp.    
- Xây dựng mô hình trình diễn, mở rộng ứng dụng công nghệ cao thích hợp trong sản xuất nông nghiệp;
- Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động của trạm thực nghiệm Văn Giang

III. Cơ cấu tổ chức:
     - Trung tâm có 01 giám đốc, 01 phó giám đốc và 03 phòng chức năng (phòng Tổng hợp; phòng Nghiên cứu và phát triển thị trường;  phòng Nghiên cứu và phát triển Công nghệ)
 

Giám đốc
Ông Lê Thanh Nhuận

Email: ltnhuan.cnc@gmail.com
Phó giám đốc
Bà Trịnh Thị Thanh Hương

Email: trinhthanhhuongvdt@yahoo.com.vn

IV. Những thành tựu nổi bật:
- Trong công tác nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng nhờ kết hợp các phương pháp lai tạo, chọn giống đột biến thực nghiệm với công nghệ tế bào, công nghệ gen. Trung tâm đã tạo được nhiều vật liệu gồm: dòng, giống cây trồng được triển khai trong sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao. 
 - Hoàn thiện quy trình công nghệ  sản xuất hạt giống và phát triển giống cà chua DT - 28, được công nhận là giống Quốc gia năm 1010
- Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ nhằm xây dựng mô hình sản xuất hoa hồng chất lượng cao tại Văn Giang- Hưng Yên.
-  Thực hiện  đề tài cấp Nhà Nước: “ Nghiên cưú quy trình công nghệ phát triển một số giống lan Hoàng thảo tại miền Bắc Việt Nam phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu”, đã tuyển chọn được 03 giống hoa Lan HT1, HT2, HT3 cho một số Tỉnh phía Bắc có các đặc tính nổi trội như: năng suất cao, khả năng chống chịu bệnh và chống chịu với điều kiện bất thuận tốt, được thị trường ưa chuộng.
- Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để sản xuất khoai tầng vàng ở tỉnh Phú Thọ
- Nghiên cứu hoàn thiện một số giải pháp công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng hoa hồng tại Văn Giang –Hưng Yên. 
- Thực hiện 01 dự án khuyến nông về phát triển giống cà chua DT 28 tại một số địa phương.
- Khảo nghiệm trình diễn các giống lúa mới tại Tiền Hải –Thái Bình
- Thực hiện được 01 hợp đồng chuyển giao công nghệ nhân nhanh giống gấc cho Công ty chế biến dầu thực vật( VINAGA)
- Thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm giống lúa ĐB 15