Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu quy mô công nghiệp

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu quy mô công nghiệp
Chương trình: Phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020.
Mục tiêu: - Đánh giá được thực trạng sản xuất, hạn chế và tồn tại về quy trình công nghệ và mức độ cơ giới hoá sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu (quy mô hộ gia đình, gia trại, trang trại, doanh nghiệp).
- Xây dựng các quy trình công nghệ sản xuất, chế biến nấm quy mô công nghiệp các loại nấm Rơm, nấm Mộc nhĩ, nấm Mỡ, nấm Sò, nấm Đùi gà, nấm Linh chi tại các vùng sản xuất chủ lực, có hiệu quả kinh tế cao bền vững.
- Xây dựng được các mô hình ứng dụng quy trình công nghệ sản xuất chế biến nấm quy mô công nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu theo chuỗi giá trị.
- Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ nhân giống nấm và sản xuất nấm ngoài nước.
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết quả: - Báo cáo đánh giá về hiện trạng sản xuất nấm ở nước ta, đánh giá về trình độ công nghệ, mức độ cơ giới hóa trong sản xuất, thuận lợi khó khăn và hạn chế còn tồn tại. Đề xuất hướng khắc phục và nâng cao hiệu quả sản xuất nấm trong nước.
- Hệ thống dây chuyền thiết bị pù hợp với điều kiện sản xuất ở Việt Nam; công suất 4 tấn nấm tươi/ngày.
- 06 quy trình sản xuất nấm quy mô công nghiệp (nấm rơm, sò, mỡ, mộc nhĩ, linh chi, đùi gà).
- Mô hình sản xuất nấm quy mô công nghiệp cho 06 loại nấm (nấm rơm, sò, mỡ, mộc nhĩ, linh chi, đùi gà).
- 02 cán bộ kỹ thuật được đào tạo nước ngoài về công nghệ sản xuất nấm.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí nông nghiệp và PTNT.
- Đào tạo được 01 thạc sỹ chuyên ngành công nghệ sinh hoặc khoa học cây trồng.
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Duy Trình