CN. Nguyễn Văn Bích

 
CN. Nguyễn Văn Bích
Chức vụ: Cán bộ nghiên cứu
Học hàm:
Học vị: Cử nhân
Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên
Điện thoại :CQ: 0904027787               ;  Fax: 
E-mail: nguyenvanbich09@gmail.com
Quá trình công tác :
·         Từ năm 1979 -1983: Viện sinh vật, Viện Khoa học Việt Nam
·         Từ năm 1983 - nay: Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Các đề tài đã tham gia:
Các văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp
Các giải thưởng khoa học, công nghệ:
  1. Giải bông lúa vàng năm 2000
  2. Bằng lao động sáng tạo 2014
Các công trình công bố chủ yếu: