Lịch làm việc dự kiến tuần từ 04/01 đến 10/01/2016

    

    Viện trưởng
          GS. TS. Lê Huy Hàm
   

             
 

Thứ
(ngày)
Thứ 2
(04/01)
Thứ 3
(05/01)
 Thứ 4
(06/01) 
Thứ 5
(07/11) 
 Thứ 6
(08/01)
 Thứ 7
(09/01)
CN
(10/01)
Sáng  Công tác Lào Cai  Làm việc tại Viện  Hội Thảo về định hướng
nghiên cứu, phát triển
GMO ở Việt Nam 
 Làm việc tại Viện       
Chiều  Làm việc tại Viện    

 

Phó Viện trưởng
PGS. TS. Đặng Trọng Lương

 

Thứ
(ngày)
Thứ 2
(04/01)
Thứ 3
(05/01)
 Thứ 4
(06/01) 
Thứ 5
(07/11) 
 Thứ 6
(08/01)
 Thứ 7
(09/01)
CN
(10/01)
Sáng Làm việc tại Viện

 Làm việc tai

Văn Giang

Làm việc tại Viện

Hội Thảo về định hướng
nghiên cứu, phát triển
GMO ở Việt Nam 

Làm việc tại Viện    
Chiều    

 


                

 

Phó Viện trưởng
PGS. TS. Hà Thị Thúy

 

 

Thứ
(ngày)
Thứ 2
(04/01)
Thứ 3
(05/01)
 Thứ 4
(06/01) 
Thứ 5
(07/11) 
 Thứ 6
(08/01)
 Thứ 7
(09/01)
CN
(10/01)
Sáng Làm việc tại Viện Văn Giang Hưng yên   Họp Bộ NN  Làm việc tại Viện    
Chiều Làm việc tại Viện Làm việc tại Viện Làm việc tại Viện    

 

 

Phó Viện trưởng
TS. Khuất Hữu Trung

Thứ
(ngày)
Thứ 2
(04/01)
Thứ 3
(05/01)
 Thứ 4
(06/01) 
Thứ 5
(07/11) 
 Thứ 6
(08/01)
 Thứ 7
(09/01)
CN
(10/01)
Sáng Đi công tác

 

Làm việc tại Viện

   
Chiều