LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN TUẦN TỪ 03/08 ĐẾN 09/08

Viện trưởng

PGS. TS. Lê Huy Hàm

 

Thứ

(ngày)

Thứ 2

(3/8)

Thứ 3

(4/8)

Thứ 4

(5/8)

Thứ 5

(6/8)

Thứ 6

(7/8)

Thứ 7

(8/8)

CN

(9/8)

Sáng

 

Đại Hội Đảng Bộ NN&PTNT

 

Làm việc tại Viện

Họp Hội Đồng ATSH tại Phú Quốc

 

Chiều

 

 

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Đặng Trọng Lương

 

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Ngày

 

3/8

 

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8

9/8

Sáng

Làm việc tại Viện

Họp Họp tổ chuyên gia thẩm định sản phẩm dự án sản xuất thử hoa lily (Viện Rau)

Đi Mộc Châu Thẩm định sản phẩm dự án Hoa lily tại Mộc Châu (Dự kiến)

 

Kiểm tra tiến độ ĐT đậu tương chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ (KC.04) tại Viện

 

 

Chiều

Họp HĐ thẩm định đề án tinh giản biên chế (Viện DTNN)

Họp HĐ nghiệm thu chuyên đề ĐT đậu tương chuyển gen kháng thuốc trừ cỏ (KC.04) tại Viện

Làm việc tại Viện

 

 

 

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Hà Thị Thúy

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Ngày

 

3/8

 

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8

9/8

Sáng

Đi Văn Giang

 

Làm việc tại Viện

 

Làm việc tại Viện

 

Họp Bộ KHCN

Đi Thanh Hóa

 

Chiều

Làm việc tại Viện

 

Họp Ban đời sống

Đi Văn Giang

 

Phó Viện trưởng

PGS.TS. Phạm Xuân Hội

 

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Ngày

 

3/8

 

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8

9/8

Sáng

Làm việc tại Viện

 

Công tác

Làm việc tại Viện

 

Công tác

 

 

Chiều

Làm việc tại Viện

 

Làm việc tại Viện

 

 

 

 

 

Phó Viện trưởng

TS. Khuất Hữu Trung 

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Ngày

 

3/8

 

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8

9/8

Sáng

 

Làm việc tại Viện

 

Làm việc tại Viện

HĐ TS

Học Viện NN

 

Làm việc tại Viện

 

 

Chiều

HĐ Đề tài Nấm VDT

 

Làm việc tại Viện