Lịch công tác dự kiến tuần từ 13/7-19/7/2015

 Viện trưởng  
PGS. TS. Lê Huy Hàm

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Ngày

13/7

14/7

15/7

16/7

17/7

18/7

19/7

Sáng

Làm việc tại Viện

Họp tại Bộ KHCN

Làm việc tại Viện

Hội Đồng NCS

Làm việc với sở KHCN Bắc Giang

Làm việc tại Viện

HĐ Khảo nghiệm cây trồng BĐG

Chiều

Làm việc với VTC16

Làm việc với VOV

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện