LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN TUẦN TỪ 27/7-02/08/2015

 

Viện trưởng

PGS. TS. Lê Huy Hàm

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Ngày

 

27/7

 

28/7

29/7

30/7

31/7

01/7

02/7

Sáng

Họp Bruney

LV tại Viện

 

 

Chiều

Họp tại Bộ KHCN

 

 

 

 

Phó Viện trưởng

PGS. TS. Phạm Xuân Hội 

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Ngày

 

27/7

 

28/7

29/7

30/7

31/7

01/7

02/7

Sáng

Công tác

LV tại Viện

LV tại Viện

Công tác

LV tại Viện

 

 

Chiều

LV tại Viện

LV tại Viện

LV tại Viện

LV tại Viện

LV tại Viện