LỊCH CÔNG TÁC DỰ KIẾN TUẦN TỪ 06/07/2015 ĐẾN 12/07/2015

 

Viện trưởng
PGS. TS. LÊ HUY HÀM

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Ngày

 

6/7

 

7/7

8/7

9/7

10/7

11/7

12/7

Sáng

 

L/v tại Viện

 

L/v tại Viện

 

L/v tại Viện

 

Tồng kết 6 tháng đầu năm tại Cần Thơ

 

 

Chiều

 

Tiếp đoàn Cu ba

 

Họp dự án  DA15

L/v tại Viện