Lịch công tác dự kiến tuần từ 20/7-26/7/2015

  Viện trưởng

 PGS.TS. Lê Huy Hàm

 

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Ngày

 

20/7

 

21/7

22/7

23/7

24/7

25/7

26/7

Sáng

Công tác Tây Nguyên

 

Công tác Tây Nguyên

Làm việc với JICA

Hội Thảo Ban Tuyên Giáo tổng kết 10 năm CT CNSH

Làm việc tại viện

 

 

Chiều

Làm việc với CIAT

Làm việc tại viện

Làm việc với FAO

 

 

 

Phó Viện trưởng

PGS.TS. Phạm Xuân Hội

 

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Ngày

 

20/7

 

21/7

22/7

23/7

24/7

25/7

26/7

Sáng

Làm việc tại Viện

 

Công tác

 

 

 

Chiều