Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử (giai đoạn 2)

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử (giai đoạn 2)
Chương trình: Chương trình CNSH Nông nghiệp - Thủy sản
Mục tiêu: Tạo được giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc lá để phát triển ra sản xuất.
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết quả:
- Sàng lọc được 119 cá thể lai mang từ 2-3 gen kháng chính (xa5, Xa7, Xa21)
- Triển khai thí nghiệm đánh giá 11 dòng thuần mang đa gen kháng bệnh bạc lá chọn lọc được 4 dòng triển vọng
- Gửi khảo nghiệm quốc gia, khảo nghiệm sản xuất và khảo nghiệm vùng sinh thái 3 dòng triển vọng DT82, DT86, DT88 
- Nghiên cứu 2 BPKT thâm canh giống triển vọng: Mật độ và phân bón. 
- Mô hình trình diễn giống lúa chất lượng, kháng bệnh bạc lá tại Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình
 
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Võ Thị Minh Tuyển