Nghiên cứu xây dựng quy trình tài sinh và nhân nhanh in vitro giống lan dược liệu Thạch hộc tía.

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu xây dựng quy trình tài sinh và nhân nhanh in vitro giống lan dược liệu Thạch hộc tía.
Chương trình: Nhiệm vụ thường xuyên Phòng TNTĐ
Mục tiêu:
- Thu thập được mẫu thạch hộc tía chuẩn cho nhân giống.
- Xây dựng được quy trình nhân nhanh in vitro thạch hộc tía.
Thời gian thực hiện: 2016-2018
Dự kiến kết quả: - Đã xác định được môi trường thích hợp nhất để tạo cây hoàn chỉnh là MS + 0,5mg/l BAP + 0,1mg/l Kinetin + 0,6mg/l NAA + 30g/l đường+ 5,5g/l Agar +15% nước dừa + 10g/l dịch chiết khoai tây + 0,5 g/l than hoạt tính
- Đã xác định được phương pháp ra cây đạt hiệu quả tốt nhất là khi cây đạt chiều cao 5-6 cm tiến hành chuyển từ từ cây trong bình ra ngoài hành lang 3 ngày, sau đó rửa sạch đem trồng  để cây thích nghi dần với điều kiện bên ngoài.
- Đã xác định được loại giá thể phù hợp nhất để cây con sinh trưởng ngoài vườn ươm là vỏ thông, kết hợp sử dụng phân bón lá Orchid 1 cho chất lượng cây giống khỏe mạnh, sinh trưởng tốt.
- Đã xây dựng Quy trình tái sinh và nhân nhanh thạch hộc tía.
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Cao Thị Châm