Phòng Thí nghiệm liên kết Việt-Pháp

 

 Phòng Thí nghiệm liên kết Việt-Pháp về Chức năng Hệ gene Cây lúa và Công nghệ Sinh học Thực vật (LMI Rice)

 

 Nghiên cứu các gen liên quan đến sự phát triển của bông, rễ lúa, tính kháng với virus, tuyến trùng, bạc lá. Giai đoạn tới hai phòng sẽ mở rộng nghiên cứu trên cây cà phê là loại cây mà đối tác Pháp tích lũy được nhiều kinh nghiệm.