Phát triển cây trồng nhiên liệu sinh học để tối ưu hóa năng suất sử dụng đất xấu thông qua Chọn giống đột biến và công nghệ sinh họcTừ ngày 03/07 đến ngày 07/07/2017, tại Khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội, Viện Di truyền Nông nghiệp phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã tổ chức Hội nghị Điều phối viên IAEA/RCA RAS/5/070 để thảo luận việc tiến hành các khảo nghiệm đồng ruộng trong khuôn khổ dự án “Phát triển cây trồng nhiên liệu sinh học để tối ưu hóa năng suất sử dụng đất xấu thông qua Chọn giống đột biến và các Kỹ thuật liên quan (RCA). 
Trước sự gia tăng áp lực về nguồn tài nguyên đất và vấn đề an ninh lương thực, dự án IAEA-RCA-RAS/5/070 về “Phát triên cây trồng nhiên liệu sinh học” bắt đầu thực hiện từ năm 2014 nhằm hỗ trợ các nước thành viên trong chọn tạo và phát triển giống cây trồng nhiên liệu sinh học. Dự án có sự tham gia của 16 quốc gia thành viên RCA bao gồm: Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Myanma, Nepal, Pakistan, Philippin, Srilanka, Mông Cổ, Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam.
30 đại biểu đại diện cho 16 quốc gia đã tham dự hội thảo. Tại hội thảo, TS. Fatma Sarsu, chuyên gia IAEA về Chọn giống và Di truyền thực vật, đã có bài trình bày về những tác động của chọn giống đột biến và các kỹ thuật công nghệ sinh học liên quan đến an ninh lương thực. TS. Mohammad Zaman, chuyên gia IAEA về Quản lý Đất, Nước và Dinh dưỡng cây trồng, IAEA đã chia sẻ về những thách thức, các vấn đề trong an ninh lương thực và vai trò của các kỹ thuật đồng vị và hạt nhân.

Trong 5 ngày diễn ra hội nghị, các bên đã cùng thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung về: (i) Hiện trạng cây trồng và các hoạt động quản lý đất và nước trên đất xấu; (ii) vai trò của kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ trong dự án; (iii) những khoảng cách và nhu cầu cho việc áp dụng các kỹ thuật quản lý đất và nước để phát triển cây trồng nhiên liệu sinh học để tối ưu hóa năng suất đất ven bờ, (iv) các khuyến nghị và đề xuất các hoạt động tiếp theo để triển khai dự án RAS/5/070.