Viện Di truyền Nông nghiệp ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Quốc gia Belarus

Đón tiếp đoàn, về phía Viện Di truyền Nông nghiệp có Viện trưởng GS. TS. Lê Huy Hàm, Phó viện trưởng PGS. TS. Phạm Xuân Hội cùng các cán bộ Viện Di truyền Nông nghiệp đã từng học tập, làm việc hoặc hợp tác nghiên cứu với Đại học Quốc gia Belarus nói riêng và các nước Liên Xô cũ nói chung. 
Tại buổi làm việc, GS. TS. Lê Huy Hàm vui mừng chia sẻ những mối quan hệ hợp tác nghiên cứu lâu dài đã và đang có giữa Việt Nam và Belarrus trong lĩnh vực công nghệ sinh học và Di truyền học đồng thời thể hiện những kỳ vọng vào những hợp tác trong tương lai với Đại học Quốc gia Belarus về đào tạo và nghiên cứu. 
 
Trong buổi làm việc lần này, hai bên đã thống nhất được các nội dung cơ bản để hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ Viện Di truyền Nông nghiệp và các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa Trường và Viện. Trên tinh thần đó, GS. TS. Lê Huy Hàm và GS.TSKH. Vasily G. Safonov đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Quốc gia Belarus và Viện Di truyền Nông nghiệp. Hai bên sẽ tiếp tục trao đổi trong thời gian gần để đưa ra các chương tình cụ thể trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, mở ra thêm những cơ hội mới cho cán bộ Viện và sinh viên, học viên của Trường trong tương lai.