Viện Di truyền Nông nghiệp trong Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học kỹ thuật – Thời cơ và thách thức

Ngày 23-24/04/2018, Viện Di truyền Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên. Tại Hội nghị, PGS. TS. Phạm Xuân Hội, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp trong Báo cáo định hướng đã nhận định: “Nghiên cứu khoa học Nông nghiệp trong giai đoạn mới của Viện Di truyền Nông nghiệp đang đứng trước những thách thức không nhỏ nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội mới”.  18 báo cáo đã được trình bày trong hội nghị trong thời gian 2 ngày. 

 
Hội nghị Khoa học Viện Di truyền Nông nghiệp là một hoạt động thường niên, là cơ hội để các nhà khoa học trao đổi và chia sẻ những kết quả nghiên cứu đạt được trong nhiều lĩnh vực của Viện: Di truyền, Chọn giống cây trồng, Công nghệ sinh học. Hội nghị đã được nghe và thảo luận sôi nổi 18 báo cáo của các cán bộ nghiên cứu trong Viện. Bên cạnh các báo cáo về các nghiên cứu lâu năm của Viện như Gây đột biến bằng chiếu xạ, Chọn giống bằng chỉ thị phân tử, giải mã genome..., các nhà khoa học của Viện cũng giới thiệu các công nghệ tiên tiến đang được nghiên cứu, áp dụng hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam như Công nghệ Genome Editing, tin sinh học, Công nghệ nhân giống bằng Bioreactor.... 
 
STT Tên báo cáo Người trình bày
  Ngày 23/4/2018  
1 Một số hướng nghiên cứu/triển khai ưu tiên của Viện DTNN giai đoạn 2018-2020  PGS. TS. Phạm Xuân Hội
2 Rice genome editing for Bacterial Leaf Blight Resistance: promises and pitfalls. Dr. Sebastien Cunnac
3  Phát triển và ứng dụng các công cụ genome phục vụ công tác chọn tạo giống lúa PGS. TS. Trần Đăng Khánh
4 Con đường đến với ISO17025 và VILAS của Phòng Giám định cây trồng và sản phẩm biến đổi gen PGS. TS. Lưu Minh Cúc
5 Chọn tạo giống lúa kháng đa yếu tố thích ứng với biến đổi khí hậu: kết quả và định hướng nghiên cứu giai đoạn 2018-2020. PGS. TS. Lê Hùng Lĩnh
6 Xu hướng mới trong nghiên cứu và sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu TS. Nguyễn Duy Trình
7 Kết quả: xây dựng, đào tạo và triển khai nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm liên kết quốc tế (Việt Nam-CIAT và Nhật Bản) về chọn giống phân tử sắn -ILCMB -2012-2017  TS Nguyễn Anh Vũ
8 Giới thiệu về Tiểu dự án FIRST-AGI và tiềm năng khai thác, phát triển sản phẩm KHCN của Viện DTNN giai đoạn 2018-2020  PGS. TS. Khuất Hữu Trung
9 Đột biến thực nghiệm: kết quả và định hướng nghiên cứu giai đoạn 2018-2020 TS. Lê Đức Thảo
  Ngày 24/4/2018  
10 Kết quả xây dựng, đào tạo và triển khai nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm liên kết quốc tế (Việt-Pháp) về CNSH cây lúa (2012-2017) TS. Hoàng Thị Giang
11 Công nghệ nhân giống cà phê bằng Bioreactor -triển vọng trong việc sản suất  và cung ứng cây giống ở quy mô công nghiệp GS. TS. Đỗ Năng Vịnh
12 Định hướng  nghiên cứu và phát triển  PTNTĐCNTBTV  trong giai đoan 2018-2025  PGS. TS. Nguyễn Văn Đồng
13 Nghiên cứu liên kết trên toàn hệ gen các tính trạng ảnh hưởng đến năng suất của tập đoàn lúa Việt Nam phục vụ chương trình chọn tạo giống lúa bản địa TS. Khổng Ngân Giang
14 Nghiên cứu vai trò của cytokinin loại B ARR1, ARR10, ARR12 và yếu tố phiên mã GmNAC085 trong quá trình đáp ứng với điều kiện hạn ở cây Arabidopsis   NCS. Nguyễn Hữu Kiên
15 Kết quả nghiên cứu và phát triển các chế phẩm sinh học trong bảo vệ, chăm sóc cây trồng và định hướng hợp tác Quốc tế của Phòng Thí nghiêm Liên kết Công nghệ vi sinh trong thời gian tới   CN. Nguyễn Thế Quyết
16 Ứng dụng công nghệ chỉnh sửa hệ gen (Genome Editing) trong chọn tạo giống lúa kháng bạc lá TS. Nguyễn Duy Phương
17 Tiếp cận cơ chế chống chịu ở thực vật bằng công cụ tin sinh học: trên đối tượng cây đậu tương
NCS. Chu Đức Hà
18 Giải trình tự ARN của các gen liên quan đến khả năng chống chịu ngập ở cây lúa TS. Nguyễn Văn Cửu
 
Trong bối cảnh nghiên cứu khoa học gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, các nhà khoa học càng cần phải trau dồi thêm kiến thức chuyên môn đồng thời tìm tòi và phát triển các hướng nghiên cứu mới, có giá trị áp dụng thực tiễn cao. Bên cạnh những báo cáo được chuẩn bị kỹ lưỡng, trình bày đẹp, diễn giả tương tác tốt với người nghe thì vẫn còn những báo cáo chưa thực sự tốt, một số diễn giả cần trau dồi thêm kỹ năng trình bày để có thể truyền tải không chỉ kiến thức, kinh nghiệm mà còn cả niềm đam mê nghiên cứu cho người nghe. 
Hội nghị Khoa học năm 2018 của Viện Di truyền Nông nghiệp trong hai ngày đã thành công tốt đẹp, các định hướng nghiên cứu mới được chia sẻ, các cán bộ trẻ đã có cơ hội thể hiện được vai trò quan trọng trong việc phát huy truyền thống nghiên cứu của Viện.