Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng một số vật liệu mới (chất hấp thụ, hạt cải tạo đất và vải địa kỹ thuật) từ phụ phẩm mía đường và lúa để nâng cao giá trị gia tăng và phục vụ nông nghiệp bền vững

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng một số vật liệu mới (chất hấp thụ, hạt cải tạo đất và vải địa kỹ thuật) từ phụ phế phẩm mía đường và lúa để nâng cao giá trị gia tăng và phục vụ nông nghiệp bền vững.
Chương trình: Nhiệm vụ Khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
Mục tiêu: Xây dựng được cơ sở khoa học và công nghệ chế biến các loại phế phụ phẩm nông nghiệp (bã mía/rơm rạ) ở Thanh Hóa thành các loại vật liệu hữu cơ có giá trị cao đối với nông nghiệp bền vững và môi trường xanh.
Thời gian thực hiện: 2017-2019
Dự kiến kết quả: Hạt carbon hoạt tính sử dụng trong lọc nước, có khả năng hấp thụ màu, kim loại nặng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn sản phẩm tương tự đang lưu hành trên thị trường.
Hạt hữu cơ phân bón (agglomerates used as fertilizers) mang các chủng vi sinh hữu ích (2 chủng vi sinh cố định N; 1-2 chủng phân giải lân, Trichodermas, Mycorrhizas
Sợi đặc trưng từ bã mía, rơm rạ
Các vật liệu (được chế biến từ bã mía, rơm rạ như: dạng hạt hữu cơ; màng lọc; vải địa kỹ thuật) được tiếp thu từ đối tác CHLB Đức và đánh giá trong điều kiện môi trường ở Việt Nam
Mô hình Pilot trình diễn tại Lasuco
Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Đỗ Năng Vịnh