Th.S. Phan Thanh Phương - Trưởng phòng Công nghệ & Phát triển – Trung tâm Thực Nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ Cao

Th.S. Phan Thanh Phương
Chức vụ: Trưởng phòng Công nghệ & Phát triển – Trung tâm Thực Nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ Cao – Viện Di Truyền Nông Nghiệp
Học hàm:
Học vị: Thạc sỹ Sinh học
Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên
Điện thoại: 0947595669
Email: phuongphan_vdt@yahoo.com
Quá trình công tác
Từ 12/2001 đến 7/2007 . Công tác tại Viện Di truyền Nông nghiệp – Đường Phạm Văn Đồng – Cổ nhuế - Từ Liêm – Hà Nội
Từ 7/2007 đến 8/2011 học Thạc sỹ tại Trường Đại học Khoa học Công nghệ Thượng Hải – Trung Quốc
Từ 8/2011 đến nay công tác tại Trung tâm Thực Nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao – Viện Di truyền Nông nghiệp
Các đề tài đã chỉ trì, tham gia:
1. Sản xuất thử và phát triển giống lan Hoàng thảo HT1, HT2, HT3 tại miền Bắc Việt Nam 2012 – 2014
2. Nghiên cứu và chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm muộn bằng chỉ thị phân tử  2012 -2015
3. Ứng dụng phương pháp gây đột biến phóng xạ (nguồn Co60) tạo giống lạc với các vùng khó khăn miền núi phía Bắc 2011 -2013
4. Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thâm canh bằng phương pháp đột biến nguồn Co60 2011 -2 2012
5.. Nhân nhanh giống và kỹ thuật vườn ươm cây sau cấy mô nuôi trồng mía” Cho Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Tuyên Quang. 2011 - 2012
6. Nhân nhanh giống và nuôi trồng một số giốn lan Hoàng thảo lai Dendrobium hybrid» cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN –Sở KHCN Bắc Ninh. 2011 - 2013
7. Sản xuất thử nghiệm giống lúa DDB15 tại các tỉnh phía Bắc. 2013 -2014
8. Khảo nghiệm một số giống lạc mới nhập nội ở các tỉnh phía Bắc. 2010- 2020
9. Nghiên cứu, đánh giá, bảo tồn và khai thác nguồn gen cây Sâm Nam Núi Dành phân bố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 2015-2018
10. Nghiên cứu trồng thử nghiệm một số giống lạc Đen tại tỉnh Bắc Giang. 2016 – 2017
11. Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất lạc ở vùng đất khô hạn tại Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc 2016 -2020
12. Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cam Tây Giang tại Quảng Nam. 2018 – 2021
13. Nghiên cứu chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm lá muộn bằng chỉ thị phân tử (giai đoạn II). 2018 -2020
Các công trình công bố chủ yếu:
1. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới và dinh dưỡng đến sự ra hoa của các giống lan Hoàng thảo trong vụ đông tại miền Bắc Việt Nam. Tạp chí KH&CN . 2015
2. Research peanut breeding for disease resisstance by spotting late marker. 2015. International Journal of Development Research
3. Ảnh hưởng của lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa ĐB15. 2014. Tạp chí Khoa học & Cn Việt Nam, Số 2053/XN- KHNN – KH
4. Mô tả, đinh danh và dược tính của nguồn gen Sâm Núi Dành phân bố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, 2017. Tạp chí KHCN Nông nghiệp Việt Nam, Số 3(76)
Thành tựu hoạt động KH&CN
- Đồng tác giả giống lúa CNC11