TS. Trịnh Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao

TS. Trịnh Thị Thanh Hương
Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm
Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao
Học vị: Tiến sĩ Khoa học cây trồng
Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên chính
Điện thoại: 0912107877;  CQ: 0243 756 0073
E-mail: trinhthanhhuongvda@yahoo.com.vn
 
Quá trình công tác :
Từ 1993 - 3/2006: Phòng Đào tạo Sau Đại học - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Thanh Trì, Hà Nội.
Từ 4/2006 – 3/2008: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Viện Di truyền Nông nghiệp
Từ 4/2008 đến nay: Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao - Viện Di truyền Nông nghiệp.
Các đề tài đã chủ trì, tham gia:
1. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt giống  và phát triển giống cà chua DT28 (2008 - 2009).
2. Xây dựng mô hình cà chua dưa chuột an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP (2008 - 2010).
3. Xây dựng mô hình sản xuất cà chua an toàn (2009 - 2010).
4. Xây dựng mô hình nhân giống lạc mới (2009 - 2010).
5. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy invitro  để nhân nhanh giống khoai môn  tại tỉnh Bắc Kạn (2009 - 2010).
6. Khảo nghiệm đánh giá một số giống lúa mới nhằm chuyển đổi cơ cấu giống lúa cho huyện Tiền Hải - Thái Bình (2010 - 2011).
7. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô  để nhân nhanh giống khoai tầng vàng tại Phú Thọ (2010 - 2011).
8. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để nhân nhanh giống cây khoai sọ bản địa,  nhằm cung cấp nguồn giống sản xuất thương mại tại tỉnh Ninh Bình (2011 - 2012).
9. Nghiên cứu phục tráng giống lúa Bao Thai Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn (2011 - 2013).
10. Khảo nghiệm một số giống lúa lai, ngô lai, rau lai mới của Ấn Độ tại Việt Nam (2011 - 2013).
11. Nghiên cứu tuyển chọn  giống lúa chịu mặn thích hợp cho vùng đất nhiễm mặn ven biển tỉnh Thanh Hóa (2012 - 2013).
12. Nghiên cứu khảo nghiệm tuyển chọn một số giống lúa chịu mặn thích hợp cho vùng đất nhiễm mặn tỉnh Thái Bình (2012 - 2014).
13. Mở rộng mô hình trồng khoai môn Bắc Kạn bằng công nghệ nuôi cấy mô (2012 - 2014).
14. Phục tráng giống khoai lang Hoàng Long bằng phương pháp truyền thống kết hợp với sử dụng chỉ thị phân tử, nhằm tăng năng suất, chất lượng phục vụ nguồn giống thương mại tại  tỉnh Ninh Bình (2012 - 2014).
15. Nghiên cứu đánh giá, nhân nhanh giống và kỹ thuật trồng Gừng đá Bắc Kạn. (2012 - 2014).
16. Khai thác và phát triển nguồn gen khoai môn Phú Thọ, Khoai sọ Vĩnh Linh, Hà Tĩnh, khoai sọ muộn Yên Thế, củ từ Bơn Nghệ An (2012 - 2015).
17. Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình từ sản xuất giống đến gạo chất lượng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu của tỉnh Thái Bình (2013 - 2014).
18. Phục tráng và phát triển nguồn gen giống lạc đỏ Bắc Giang (2015 - 2016).
19. Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa Japonia chất lượng cho tỉnh Vĩnh Phúc (2016 - 2017).
20. Nghiên cứu khảo nghiệm, tuyển chọn một số giống ngô có năng suất cao, chất lượng tốt để bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh Thái Bình (2016 - 2018).
21. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để xây dựng mô hình sản xuất giống lúa chất lượng Sơn Lâm 1 theo chuỗi giá trị liên kết tại tỉnh Thái Bình (2016 - 2018).
22. Khảo nghiệm tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao, năng suất khá, phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Bắc Kạn (2017 - 2019).
23. Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, thu hoạch, sau thu hoạch đối với Chuối tiêu hồng trong mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, đảm bảo tiêu chuẩn GAP (VietGAP/GlobalGAP) cho xuất khẩu và tiêu thụ nội địa (2017 - 2019).
24. Nghiên cứu đánh giá, hoàn thiện một số quy trình công nghệ trong sản xuất rau (ớt, ngô ngọt, bí đỏ) an toàn VietGAP và xây dựng mô hình trồng luân canh, liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa rau tại tỉnh Vĩnh Phúc (2017 - 2019).
25. Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen và phát triển sản xuất cây dược liệu Kim ngân (Lonicera japonica Thunb), Tam phỏng (Cardiospermum halicacabum L.) tại tỉnh Ninh Bình (2017 - 2019).
26. Xây dựng mô hình trồng và hoàn thiện quy trình sản xuất cây Đinh lăng và cây Cà gai leo (2017 - 2019).
27. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất lúa gạo an toàn liên kết theo chuỗi giá trị tại tỉnh Vĩnh Phúc (2018 - 2020).
28. Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất một số loại rau (cà chua ghép, ớt) theo chuỗi giá trị liên kết tại tỉnh Thái Bình (2018 - 2020).
29. Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến, bảo quản lúa gạo an toàn theo chuỗi giá trị liên kết để xây dựng thương  hiệu gạo Hưng Cúc, Thái Bình (2018 - 2020).
Sách tham khảo, giáo trình đã viết:
1. Chọn tạo, phục tráng và bảo tồn giống cây vô tính. Sách chuyên khảo.  Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2015.
Các công trình công bố chủ yếu:
1. Nghiên cứu lưu giữ và nhân nhanh giống thuần cà chua DT28 bằng kỹ thuật nuôi cấy invitro. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 2009.
2. Giống cà chua mới DT28. Tạp chí Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam, 2009.
3. Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô để nhân nhanh giống khoai môn Tầng Vàng Phú Thọ (Colocasia esculenta L.Shott). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 21/2011, trang 53-59.
4. Kết quả phục tráng giống lúa Bao thai huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tập 2 tháng 12 năm 2013, trang 49 - 56.
5. Nghiên cứu khảo nghiệm, tuyển chọn một số giống lúa chịu mặn thích hợp cho vùng đất ven biển tỉnh Thái Bình. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tập 2 tháng 12 năm 2013, trang 57 - 65.
6. Nghiên cứu phục tráng giống khoai lang Hoàng Long tại tỉnh Ninh Bình. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tập 2 tháng 12 năm 2013, trang 130 - 138.
7. Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chịu mặn thích hợp cho vùng đất nhiễm mặn ven biển tỉnh Thanh Hóa Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 19/ 2013, trang 13 - 19.
8. Nghiên cứu nhân nhanh giống cây Gừng đá quý hiếm Bắc Kạn bằng kỹ thuật nuôi cấy In vitro. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 22/2014, trang 33 - 40.
9. Nghiên cứu một số kỹ thuật trồng gừng đá Bắc Kạn từ cây nuôi cấy mô. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2/2015, trang 3 - 9.
10. Kết quả phục tráng củ Từ Bơn Nghệ An. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tập 2 tháng 12 năm 2015, trang 105 - 112.
11. Nghiên cứu phục tráng giống khoai môn Phú Thọ bằng phương pháp truyền thống kết hợp với chỉ thị phân tử. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, số 7 (60)/2015, trang 71 - 77.
12. Ảnh hưởng của mật độ trồng và mức phân bón đến sinh trưởng, phát triển và hệ số nhân giống cây khoai môn Bắc Kạn từ cây nuôi cấy mô. Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam, số 4 (77): 40 - 48.
13. Nghiên cứu một số phương pháp bảo quản củ giống khoai môn Bắc Kạn. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - kỳ 2 -  tháng 8/2017, số 16, trang 46 - 52.
14. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng khoai môn Bắc Kạn thương phẩm bằng củ bi giống từ cây nuôi cấy mô. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - kỳ 2 - tháng 7/2017, số 14, trang 65 - 74.
Một số giải thưởng về KH&CN:
1. Giải nhì Hội thi Sáng tạo KHKT tỉnh Bắc Kạn lần thứ II năm 2010 - 2011.
2. Giải KK Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC) năm 2012