ThS. Văn Đình Hải - trưởng phòng tổng hợp trung tâm

 

ThS. Văn Đình Hải

Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp

Học vị: Thạc sỹ chọn giống nhân giống
Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên chính
Điện thoại: 0912872886 ;  CQ: 0243 756 0073
E-mail: haittcnc@gmail.com
 

Quá trình công tác:

Thời gian

chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ

9/1991- 12/2001

C¸n bé kü thuËt

Nông trường Hữu nghị Việt Nam –Mông Cổ –Ba Vì -Hà Nội

 Ba Vì -Hà Nội

1/2000-12/2002

C¸n bé kü thuËt

Trạm chuyển giao Công nghệ sinh học Văn Giang

Văn Giang - Hưng Yên

1/2003- 12/2005

Nghiên cứu viên

Viện Di truyền Nông nghiệp

 Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội

1/2006-2/2007

Trưởng phòng tổng hợp

Trạm chuyển giao Công nghệ Sinh học Văn Giang - Viện Di truyền NN

Văn Giang - Hưng Yên

3/2007-12/2007

Trưởng phòng tổng hợp TT

Trung tâm thực nghiệm sinh học nông nghiệp công nghệ cao - Viện Di truyền NN

Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nộ

 
Những đề tài dự án đã thực hiện
 1.Nghiên cứu một số giải pháp Công nghệ nhằm xây dựng mô hình sản xuất hoa hồng chất lượng cao tại Văn Giang –Hưng Yên.
2.Nhân nhanh giống và kỹ thuật vườn ươm cây sau cấy mô nuôi trồng mía” Cho Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Tuyên Quang. 2011 - 2012
 3.Sản xuất thử và phát triển giống lan Hoàng thảo HT1, HT2, HT3 tại miền Bắc Việt Nam 2012 – 2014.
4.Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cam Tây Giang tại Quảng Nam. 2018 – 2021
 
Các công trình công bố chủ yếu:
1.Ảnh hưởng của chế độ phân bón đến năng suất, chất lượng hoa hồng tại Văn Giang – Hưng Yên
2. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới và dinh dưỡng đến sự ra hoa của các giống lan Hoàng thảo trong vụ đông tại miền Bắc Việt Nam. Tạp chí KH&CN . 2015
3.Nghiên cứu nhân giống in vitro cây đinh lăng lá nhỏ( Pholyscias fruticose (L) Harms), Tạp chí NN&PTNT 12/2016