ThS. Doãn Thị Hương Giang

ThS. Doãn Thị Hương Giang
Học vị: Thạc sỹ Khoa học Cây trồng                             
Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên
Điện thoại : 0932292333; CQ: 0243 748 0835   ;  Fax: (84-24) 37543196
E-mail:  gianghd.nnvn@gmail.com
Quá trình công tác :
Từ năm 2008 đến 10/2013: Bộ môn Cây lương thực và cây thực phẩm- Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp Miền núi Phía Bắc.
Từ năm 11/2013- 04/2015: Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế- Viện Di truyền Nông nghiệp
05/2015 đến nay: Phòng Giám định Cây trồng và Sản phẩm biến đối Gen (GMO)
Các đề tài đã tham gia:
1. Nghiên cứu tuyển chon một số giống lúa năng suất chất lượng cao phù hợp với cùng Trung du, miền núi phía Bắc (2009-2011).
2. Tăng cường năng lực cải tiến nguồn hạt giống và sản xuất lúa, góp phần đảm bảo an toàn lương thực vùng núi cao Việt Nam (2007-2009).
3. Nghiên cứu và tuyển chọn một số giống lúa cạn cho vùng miền núi phía Bắc (2005-2008).
4. Phát triển giống lúa năng suất, chất lượng cao vùng miền núi phía Bắc (2009-2010).
5. Quản lý sinh cảnh ruộng lúa vùng núi đảm bảo an ninh lương thực cấp nông hộ và bảo vệ môi trường (2006-2009).
6. Chọn tạo giống lúa thuần cho vùng miền núi phía Bắc (2012-2014).
7. Sản xuất thử nghiệm giống lúa BT13 cho các tỉnh miền núi phía Bắc (2012-2014)
8. Tạo giống lúa chịu ngập chìm và mặn thích nghi với điều kiện nước biển dângcho các vùng đồng bằng ven biển Việt Nam 2013-2016.
9.Xây dựng các phương pháp xác định(định tính, định lương ) sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen đạt tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025.(2017-2019)
Các văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp:
Các giải thưởng khoa học, công nghệ: giải 3 Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Phú Thọ Năm 2016-2017

Các công trình công bố chủ yếu:
1. Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống lúa BT13- Tạp chí khoa học công nghệ số 12/2009, tr. 08-10.
2. Kết quả nghiên cứu và chọn tạo giống lúa PB53 cho các tỉnh vùng núi phía Bắc -Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 12/2015.
3. Kết quả nghiên cứu đánh giá một số dòng AS996 chịu ngập được chọn tạo bằng phương pháp MABC- Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 1 (6/2014). Tr.60-67.
4. Đánh giá hiện trạng của ngô biến đổi gen có mặt trong môi trường trên phạm vi cả nước. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn . ISSN 1859-4581(2016).
4. Ứng dụng phương pháp MABC trong chọn tạo giống lúa chịu ngập AS996- Tạp chí khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (2017), số. 8 (83). Tr.3-7.
5. Đánh giá đặc tính nông và năng suất của một số dòng/giống lúa chịu ngập, mặn tại Bạc Liêu (2017), số 10 (83). Tr.16-19.