Bản tin Quý -Hợp tác Khoa học và Đối mới Sáng tạo Việt - Anh, số 4

            

CHÚC MỪNG 5 DỰ ÁN MỚI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NEWTON VIỆT NAM. Chương trình có mục tiêu nâng cao năng lực của các viện/trường tại Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo, trao đổi tri thức, cách làm hay và các hoạt động thử nghiệm trong một chủ đề nghiên cứu cụ thể. 4 trong 5 dự án được tài trợ sử dụng các giải pháp số làm công cụ giải quyết các vấn đề nóng tại Việt Nam.
  • Dự án “Hướng tới giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng phục hồi trước các nguy cơ ven biển: Cách tiếp cận dựa trên phân tích
  • Dữ liệu lớn” - Đại học Thủy lợi và Đại học Queen’s Belfast.
  • Dự án “Chế tạo cảm biến khí ứng dụng trong y sinh và môi trường trong xây dựng thành phố thông minh và nông nghiệp Việt Nam” – Trung tâm Nghiên cứu triển khai - Khu Công nghệ cao và Đại học York.
  • Dự án “Mạng lưới xuất sắc xây dựng nền Công nghiệp 4.0 thông qua sự hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong sản xuất thông minh” - Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn và Đại học Greenwich.
  • Dự án “Tăng cường khả năng thích ứng y tế công cộng tại Việt Nam: Xây dựng mô hình cảnh báo sớm sử dụng trí tuệ nhân tạo” - Đại học Y tế Công cộng và Đại học Queen’s Belfast.
  • Dự án “Trung tâm kiến thức Kinh tế tuần hoàn: Thúc đẩy nghiên cứu đa ngành, nâng cao năng lực và lãnh đạo” - Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Aston.
Bản tin Hợp tác Khoa học và Đối mới Sáng tạo Việt – Anh, chi tiết  tại đây