Kiểm tra, thẩm định sản phẩm nhiệm vụ KHCN tại Viện Di truyền nông nghiệp

Trong số các chất bảo quản sinh học được biết hiện nay, endolysin hiện đang thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học do có khả năng diệt và ức chế các vi sinh vật gây bệnh. Endolysinđược coi như là một chất kháng sinh thực phẩm có tính tác động chọn lọc, không thay đổi đặc điểm cảm quan, kết cấu của thực phẩm và rất an toàn cho con người.
Nhằm tạo ra chế phẩm endolysin vào thực tế sản xuất, chế biến thực phẩm, nhóm nghiên cứu của Viện Di truyền nông nghiệp do Th.S Nguyễn Thị Hồng Hải làm chủ nhiệm đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng enzyme endolysin tái tổ hợp để bảo quản sữa tươi và sản phẩm từ sữa”. Đề tài được triển khai từ năm 2016 đến năm 2018, thuộc Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 do Bộ Công Thương chủ trì.
Chiều ngày 22 tháng 11, đoàn công tác của Bộ Công Thương gồm đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổ chuyên gia đã thực hiện kiểm tra, thẩm định sản phẩm do Th.S Nguyễn Thị Hồng Hải thực hiện.
Đoàn công tác Bộ Công Thương kiểm tra, thẩm định sản phẩm nhiệm vụ KHCN do Viện Di truyền nông nghiệp thực hiện.
Báo cáo tại buổi kiểm tra, Th.S Nguyễn Thị Hồng Hải – Chủ nhiệm đề tài cho biết, mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất và ứng dụng enzym endolysin tái tổ hợp thay thế sản phẩm nhập nội phục vụ công nghệ chế biến, bảo quản an toàn sữa và một số sản phẩm từ sữa.
Nhóm thực hiện đã nghiên cứu chủng vi sinh vật tái tổ hợp sinh tổng hợp enzyme endolysin và chế phẩm endolysin có hoạt lực 1.500 U/g (ml) có khả năng kéo dài thời gian bảo quản sữa tươi nguyên liệu từ 2 – 4 giờ và sữa tươi thanh trùng từ 2 – 3 ngày. Chế phẩm tạo ra được kiểm nghiệm không có độc tính, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm.  
“Sau khi sản xuất được chế phẩm endolysin có hoạt lực 1.500 U/g (ml), chúng tôi đã ứng dụng chế phẩm này trong bảo quản sữa tươi nguyên liệu và sữa tươi thanh trùng. Sản phẩm sau đó đã được gửi mẫu kiểm nghiệm tới các đơn vị chức năng đánh giá. Kết quả sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm”, Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Hồng Hải cho biết.
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã xây dựng được quy trình sản xuất chủng tái tổ hợp sinh endolysin ức chế chủng Staphylococus aureus, Listeria monocytogenes và quy trình sản xuất enzyme endolysin từ chủng vi sinh vật tái tổ hợp (quy mô 80 lít/mẻ) có đầy đủ các thông số kỹ thuật theo quy định và được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp cơ sở phê duyệt.  
Từ các quy trình công nghệ này, nhóm nghiên cứu tiếp tục xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm enzyme endolysin trong bảo quản sữa tươi nguyên liệu cùng mô hình ứng dụng chế phẩm enzyme endolysin trong bảo quản sữa tươi thanh trùng. Các mô hình này đều có công nghệ phù hợp, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu sản xuất tại Việt Nam.
Kết luận tại buổi kiểm tra, đoàn công tác Bộ Công Thương đánh giá tổ chức chủ trì và nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành đầy đủ khối lượng, số lượng công việc theo thuyết minh đã đăng ký. Một số vấn đề còn thiếu sót, đoàn kiểm tra đề nghị nhóm thực hiện nghiêm túc tiếp thu các góp ý của tổ chuyên gia, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo trước khi tiến hành nghiệm thu theo đúng quy định.
Vụ Khoa học và Công nghệ
Nguồn: http://congnghesinhhoc.com.vn/