Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm Viện Di truyền Nông nghiệp

 Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm Viện Di truyền Nông nghiệp
 
           Ngày 19/07/2018, tại trụ sở, Viện Di truyền Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tới dự, có PGS.TS. Phạm Xuân Hội – Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, PGS.TS. Đặng Trọng Lương, Bí thư Đảng ủy, phó viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, PGS.TS. Khuất Hữu Trung – phó viện trưởng, chủ tịch công đoàn Viện Di truyền Nông nghiệp, cùng toàn thể lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Viện, bí thư đoàn thanh niên và các cán bộ biên chế Viện Di truyền NN.
Mở đầu Hội nghị, PGS. TS. Khuất Hữu Trung trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Viện Di truyền nông nghiệp.
            Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo sơ kết của Viện Di truyền Nông nghiệp. Các ý kiến tập trung vào các nội dung sau: công tác tổ chức, cán bộ và hành chính, quản trị; công tác nghiên cứu khoa học, công tác khoa học và HTQT, các kết quả KHCN nổi bật 6 tháng đầu năm 2018.
            Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Đặng Trọng Lương, Bí thư Đảng ủy, phó viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp tóm lược những công tác đã làm được và nêu ra những nhiệm vụ chưa hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2018 của các bộ phận chức năng, từ đó, PGS. TS. Đặng Trọng Lương đã nêu ra một số nhiệm vụ cần bổ sung, tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018 như: về công tác tổ chức – cán bộ cần tiếp tục khẩn trương kiện toàn tổ chức và nhân sự các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp bám sát Nghị quyết số 19/NQ-TW của Trung ương. PGS. Đặng Trọng Lương cũng yêu cầu bổ sung một số nhiệm vụ phối hợp nghiên cứu với các địa phương trong cả nước, bổ sung thêm phần sản phẩm quốc gia về nấm, cần bổ sung thêm thông tin cho trang web của Viện. PGS. Nguyễn Văn Đồng nêu ý kiến về khó khăn trong việc giải ngân các đề tài, dự án nghiên cứu trong 6 tháng đầu năm và đề xuất có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn.
             Tổng kết Hội nghị, PGS. TS. Đặng Trọng Lương đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các ý kiến rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm, xây dựng. Đồng thời, Bí thư đảng ủy cũng đề cập đến việc cán bộ, công chức, viên chức Viện DI truyền cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn yếu, hạn chế để khắc phục kịp thời nhằm góp phần phát triển và nâng cao vị thế của Viện trong thời gian tới.
             Một số hình ảnh tại Hội nghị: