Tin tức chung

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI GS.TS. PHẠM XUÂN HỘI

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI GS.TS. PHẠM XUÂN HỘI

CÂY SẮN KHÔNG CÓ LỖI..

Chưa bao giờ nông dân chúng ta có khái niệm phải tổ chức ruộng chuyên nhân giống sắn. Khi dịch khảm lá sắn bùng phát, hệ thống cung ứng giống rơi vào lúng túng.