Chile phát triển cà chua, kiwi chống chịu mặn, hạn

Đại học Chile đang đẩy mạnh nghiên cứu để phát triển các giống cà chua và kiwi có khả năng chịu mặn tốt hơn trong khi đòi hỏi ít nước hơn. Họ cũng đang nghiên cứu sự phát triển của các chất kích thích sinh học sẽ được sử dụng trên thực vật, khiến chúng chịu đựng được nhiều hơn đối với các bất lợi liên quan đến hạn hán và nhiễm mặn.
Được mệnh danh là Dự án Planta-Con-Ciencia, sáng kiến ​​này là một nghiên cứu hợp tác giữa Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia (ANID), Trung tâm Sinh học Phân tử Thực vật thuộc Đại học Chile, Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp (INIA La Cruz) và Đại học Arturo Prat. Mục tiêu là tìm kiếm các giải pháp khoa học để phát triển nông nghiệp bền vững và bền vững hơn do sự gia tăng đất đai bị ảnh hưởng bởi hạn hán và áp lực mặn dẫn đến giảm năng suất cây trồng.
Các nhà nghiên cứu tập trung vào phát triển hai loại cây trồng, cà chua và kiwi, sử dụng kỹ thuật di truyền CRISPR-Cas9. Đối với cà chua, họ đã chọn giống Poncho Negro được biết là có khả năng kháng mặn cao và chịu được ảnh hưởng của kim loại nặng. Kiwi, mặt khác, sẽ được sử dụng để nghiên cứu tăng khả năng chịu mặn và hạn hán bằng cách sử dụng giống kiwi thương mại Hayward, một giống được sử dụng làm gốc.
Nghiên cứu đồng thời đi kèm với một nghiên cứu về các chất kích thích sinh học thân thiện với môi trường có thể được áp dụng trực tiếp lên cà chua và các loại cây khác để giúp tăng khả năng chống lại bất lợi phi sinh học. Vi khuẩn Rhizobacteria thúc đẩy tăng trưởng và các chất chuyển hóa thực vật sẽ được sử dụng làm cơ sở cho nghiên cứu này.
Các nhà nghiên cứu cho biết họ đang sử dụng công nghệ sinh học để tìm cách đóng góp cho nông nghiệp bền vững bằng cách cải tiến các giống trái cây của Chile mang lại giá trị kinh tế cho đất nước. Dự án sẽ đi kèm với một chiến dịch truyền thông để phổ biến thông tin về tầm quan trọng của khoa học và công nghệ để thúc đẩy nông nghiệp bền vững và các tác động của biến đổi khí hậu.
Đọc thêm thông tin tại University of Chile.