Chỉnh sửa gen làm tăng hàm lượng protein của cây lúa miến

Các nhà nghiên cứu tại Liên minh đổi mới nông nghiệp và thực phẩm Queensland (QAAFI) tại Úc do Giáo sư Ian Godwin dẫn đầu đã đạt được một bước đột phá bằng cách tăng hàm lượng protein của lúa miến từ 9-10% lên 15-16%. Giáo sư Godwin đã tiết lộ kết quả nghiên cứu của họ tại hội nghị TropAg 2019 ở Brisbane.

Giáo sư Godwin cho biết nhóm nghiên cứu đã chỉnh sửa gen của lúa miến để mở khóa mức độ hấp thu của protein có sẵn. "Chỉnh sửa gen đã cho phép chúng tôi loại bỏ một số gen hiện có", giáo sư Godwin nói. "Điều đó đã làm tăng khả năng hấp thu của cây trồng."

Vụ thử nghiệm đầu tiên sẽ được trồng tại Cơ sở St. Lucia của Đại học Queensland ở Brisbane trong vài tuần tới. Cho đến nay, giống lúa miến được chỉnh sửa gen chỉ được trồng trong điều kiện nhà kính. Giống mới được chỉnh sửa gen có năng suất cao đang được phát triển với sự hợp tác của Pacific Seeds và công việc phát triển tiếp theo sẽ được tiến hành tại Hoa Kỳ.

Để biết thêm chi tiết, đọc bài viết trong 
North Queensland Register