Đậu nành chịu hạn và kháng thuốc diệt cỏ HB4® của Verdeca được phê chuẩn ở Paraguay

Bộ trưởng Nông nghiệp Paraguay, thông qua Ủy ban Quốc gia về An toàn sinh học Nông lâm nghiệp đã chấp thuận cho đậu nành chịu hạn và thuốc diệt cỏ HB4® của Verdeca. Sự kiện HB4 là sản phẩm mới nhất của Verdeca từ các đặc điểm được phát triển để mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất đậu nành thông qua cải thiện chất lượng, giảm thiểu các bất lợi và quản lý đồng ruộng.

Hiện trạng toàn cầu về cây trồng công nghệ sinh học / GM của ISAAA năm 2018 báo cáo rằng Paraguay đã trồng 3,35 triệu ha đậu tương công nghệ sinh học vào năm 2018. Với sự phê chuẩn mới này, tính trạng HB4 hiện đã được phê duyệt theo quy định tại hơn 80% thị trường đậu tương toàn cầu. Đặc điểm HB4 đã được phê duyệt ở Hoa Kỳ, Argentina và Brazil, với các đệ trình quy định hiện đang được Trung Quốc xem xét. Cần có phê duyệt nhập khẩu từ Trung Quốc để thương mại hóa tại Argentina và dự kiến vào cuối năm 2020.

Để biết thêm chi tiết, hãy đọc bản tin từ Verdeca./.