Chỉnh sửa gen được sử dụng để phát triển gạo tăng cường vitamin A

Theo nghiên cứu của Akira Endo và các đồng nghiệp tại Tổ chức nghiên cứu nông nghiệp và thực phẩm quốc gia và Đại học tỉnh Ishikawa ở Nhật Bản, chỉnh sửa bộ gen có thể là một cách tiếp cận khác. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Rice.

Beta-carotene, tiền chất của vitamin A, là mục tiêu quan trọng đối với phản ứng sinh học của cây trồng nhằm giải quyết vấn đề thiếu vitamin A phổ biến ở các nước đang phát triển. Trong một nghiên cứu trước đây, người ta đã báo cáo rằng sự biểu hiện vượt trội của các biến dị ghép nối trong gen Orange (Or) gây ra sự tích lũy beta-carotene trong súp lơ. Trong nghiên cứu của Endo và nhóm, họ đã tập trung vào gen Orange của lúa (Osor) và kiểm tra xem họ có thể tăng hàm lượng beta-carotene trong mô sẹo lúa bằng CRISPR-Cas9 hay không. Mô sẹo chuyển gen đã chuyển sang màu cam, cho thấy sự tích lũy quá mức của beta-carotene. Các phân tích phân tử chỉ ra rằng mô sẹo màu cam được tạo ra bởi sự ưu thế của các bản dịch mã của gen Osor trong khung dịch mã, trong khi đột biến ngoài khung không liên quan đến màu cam.

Dựa trên các phát hiện, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng việc chỉnh sửa gen của gen Osor bằng cách sử dụng chỉnh sửa bộ gen qua trung gian CRISPR-Cas9 dẫn đến việc tăng cường beta-carotene trong mô sẹo lúa. Đây là một cách tiếp cận khác để cải thiện sự tích lũy beta-carotene trong cây trồng.

Đọc chi tiết bài báo trong Rice.
Nguồn: http://www.isaaa.org