Xác định các cây trồng được chỉnh sửa gen bằng CRISPR không mang gen chuyển sử dụng huỳnh quang DsRED

Loại bỏ hiệu quả các thành phần chỉnh sửa tiếp tục là mối quan tâm trong chỉnh sửa gen. Để giải quyết thách thức này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Politécnica de Valencia ở Tây Ban Nha và Đại học Durham ở Anh đã sử dụng hệ thống Golden Braid và đưa hệ thống huỳnh quang vào hộp công cụ chỉnh sửa bộ gen.

Kỹ thuật này đã được thử nghiệm trên cà chua, gạo và Arabidopsis cho thấy hình ảnh huỳnh quang DsRED hoạt động tốt trong hạt khô như là dấu hiệu để phát hiện gen chuyển. Điều này cho thấy phương pháp này là một cách hiệu quả để chọn hạt khô không mang gen chuyển. Trong thế hệ đầu tiên của các cá thể phân ly không mang CRISPR-Cas9 không có Ds-RED, việc chỉnh sửa gen của các mục tiêu được chọn như đột biến đồng hợp tử đã được phát hiện.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng kỹ thuật này cho phép lựa chọn nhanh các cây trồng được chỉnh sửa đồng hợp tử không có gen chuyển trong một thế hệ duy nhất sau khi chuyển gen in vitro.

Đọc bài viết nghiên cứu trong Frontiers in Plant Science
 
Nguồn: www.isaaa.org